Prinses Máxima Centrum

Het Prinses Máxima Centrum is volledig gespecialiseerd in kinderoncologie. Wij zijn maximaal gedreven om kinderen met kanker zo goed mogelijk te behandelen en genezen en negatieve gevolgen, nu en later, te voorkomen. Kinderen met kanker en hun ouders kunnen bij ons vertrouwen op de beste mensen, zorg, kennis en onderzoek. In een veilige omgeving die de ontwikkeling van het kind optimaal stimuleert.

In Nederland overlijdt één op de vier kinderen met kanker aan de ziekte. Dat moet en kan beter. Daarom is er het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

In het Prinses Máxima Centrum worden alle kinderen die kanker krijgen behandeld. Hier komt specialistische zorg en -research bij elkaar. Met maar één missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven.

Jaarlijks krijgen circa 600 kinderen in Nederland kanker. Nog steeds overlijdt één op de vier kinderen met kanker aan deze ziekte. Daarom namen ouders en zorgprofessionals meer dan tien jaar geleden het initiatief voor één nationaal kinderoncologisch centrum. Nauwe samenwerking tussen zorg en research zal leiden tot meer genezing van kinderen met kanker. Met minder nadelige effecten op latere leeftijd.

Nu ons bijzondere centrum er staat, gaan we naar de volgende fase. De concentratie van artsen en onderzoekers voor onze kinderen is sinds 2018 een feit. Inmiddels werken we hard aan het waarmaken van de ‘next step’: de integratie van zorg en research. En juist daarom hebben onze kinderen jou nodig! Volg het Prinses Máxima Centrum om te ontdekken wat het Máxima jou als werkgever te bieden heeft.

Onze ambitie

Het ambitieniveau van het Prinses Máxima Centrum is hoog: we willen ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Wie in het Prinses Máxima Centrum rondloopt, ervaart het: hier is een grote bezieling voelbaar, een passie om het beste van het beste te doen, top te presteren, voor kinderen met kanker en de mensen om hen heen. Alle medewerkers – van specialisten tot verpleegkundigen, en van de kok tot de vrijwilliger – willen excelleren en vanuit hun hart heel dicht bij de kinderen staan om ze te helpen. Het is dan ook niet voor niets dat onze kernwaarden luiden: grensverleggend en gepassioneerd. We gaan verder dan anderen ooit gegaan zijn, en we doen dat met hart en ziel.

Onze visie

Om die missie te realiseren is allereerst concentratie van alle hoog complexe zorg en alle research noodzakelijk. Met de komst van het Prinses Máxima Centrum is die bundeling gerealiseerd, evenals de bundeling van alle scholing. Nog belangrijker is de integratie van zorg én research. Want alleen door samen intensief op te trekken in het onderzoek, samen aan het bed van de patiënt te staan, komen we tot nieuwe inzichten, verbeterde behandelingen en nieuwe behandelingen. Dat is het unieke en de kracht van het Prinses Máxima Centrum; die integratie van zorg en research. En dat betekent dat alle patiënten (na toestemming uiteraard) meedoen aan onderzoek én dat alle uitkomsten van dat onderzoek ook snel weer beschikbaar zijn voor alle patiënten. Dat is essentieel om meer kinderen te gaan genezen met minder bijwerkingen en late effecten.

Kind centraal

Uniek is ook de wijze waarop we het kind en gezin in alles centraal stellen en ondersteunen. Ook tijdens de ziekte willen we het ‘gewone’ leven van het kind en gezin en de ontwikkeling van het kind nog zoveel als mogelijk door laten gaan. We willen gezinnen zo veel mogelijk betrekken bij de inrichting van de zorg en hun de regie in de zorg geven. We bieden in het gebouw allerlei voorzieningen speciaal voor kinderen en ouders. Neem de ouder-kind kamers zodat ouders altijd bij hun kind kunnen zijn. En de huiskamers waar ouders ook zelf een maaltijd kunnen bereiden. Een bouwspeelplaats, een muziekruimte. Dit alles valt onder de term ontwikkelingsgerichte zorg.

Ontwikkeling

Die ontwikkelingsgerichte aanpak zie je natuurlijk ook in de wijze waarop wij de zorg verlenen aan de kinderen en de wijze waarop wij de kinderen ondersteunen. Medische, verpleegkundige en paramedische professionals werken voortdurend op proactieve wijze samen om de ontwikkeling van kinderen binnen het gezin zo goed mogelijk te stimuleren. Ook de ondersteunende medewerkers en de onderzoekers zijn zich daarvan steeds goed bewust in hun werk. Facilitaire diensten (denk aan voeding) zijn ook helemaal afgestemd op de wensen en behoeften van kinderen en gezin. Ouders en kinderen hebben bij de ontwikkeling van diensten en voorzieningen ook actief meegedacht en aangegeven wat zij wensen.

Het Máxima

Ben jij benieuwd hoe het Prinses Máxima Centrum eruit ziet? In iets meer dan 3 minuten krijg je in dit filmpje een rondleiding door ons unieke centrum.