Wetenschappelijke stage: Cohort onderzoek Neurologie Oncologie

Wetenschappelijk onderzoek: waarom hebben sommige kinderen met een laag gradig glioom van de hersenen meerdere lijnen therapie nodig?

Laag gradig gliomen (LGGs) zijn maligne tumoren van het steunweefsel van de hersenen met een lage delings/maligniteit graad, meestal een traag groeiende goed te behandelen tumor. Een klein gedeelte van de kinderen heeft echter meerdere lijnen therapie nodig (multitreatment).

In Nederland komen hersentumoren bij 22% van de kinderoncologie populatie voor, 39% daarvan heeft een variant LGG. Gemiddeld worden in Nederland per jaar 60 kinderen gediagnostiseerd met een LGG, waarvan het grootste deel bij kinderen jonger dan 9 jaar. Het LGG kan in alle gebieden van de hersenen voorkomen, m.n. cerebraal, diencefaal (chiasma) en cerebellair.

De overleving van een LGG is zeer goed als een complete resectie kan plaatvinden (overall survival >90%). Bij incomplete resectie, 1e symptomen op jongere leeftijd (m.n. <1e levensjaar), diencefale/midline locatie, metastasering bij diagnose, en/of progressie in 1e 2 jaar na ontdekken van de tumor is er echter grote kans op (continue) progressie met vaak noodzaak tot multitreatment in de hoop tumor controle te krijgen. In deze groep is de kans op overleving aanzienlijk lager (overall survival <50%), en komt het met enige regelmaat voor dat een patiënt na multitreatment alsnog komt te overlijden aan tumorprogressie omdat er geen nieuwe therapie meer voorhanden is. Daarbij is de kwaliteit van overleving meestal (zeer) beperkt door bijkomende symptomen tgv tumorinvasie (en/of multitreatment bijwerkingen/complicaties) waaronder visuele beperking bij oogzenuwtumoren, endocriene beperkingen en neurologische symptomen/uitval.

Bij deze multitreatment patiënten werken de huidige therapieën niet afdoende, doordat de tumor niet (meer) gevoelig is voor de op dat moment gegeven therapie. In de loop van de jaren heeft de diagnostiek naar wat deze tumoren aanzet tot groei/biologische activiteit een vlucht genomen, en weten we steeds meer over de moleculaire afwijkingen in deze tumor. Dit heeft helaas maar zeer gedeeltelijk geleid tot nieuwe (effectieve/gerichte) therapieën.

Alle kinderen met een maligniteit in Nederland komen in het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie (Maxima) voor behandeling en follow-up. Momenteel bestaat het LGG multitreatment
patiënten cohort uit zo’n 150 kinderen. In het huidige onderzoek willen we in dit cohort de klinische en moleculaire uitkomsten van de kinderen vergelijken om de biologisch onrust van deze laag maligne tumoren beter te begrijpen, in de hoop een aanwijzing te vinden wat deze onrust drijft, en zo een eventueel aangrijpingspunt voor (nieuwe) therapie te vinden. Op die manier kunnen we onze missie: ieder kind met kanker laten overleven met optimale kwaliteit van leven, bewerkstelligen.

Wij zoeken een gedreven student die dit cohort onderzoek wil uitvoeren. Het onderzoek wordt begeleidt door Esther Hulleman (translationeel researcher), Mariette Kranendonk (neuropatholoog) en Lisethe Meijer (kinderneuro-oncoloog). Dit onderzoek is in eerste opzet een elektronisch patiënten dossier onderzoek wat inhoudt dat het onderzoek op afstand uitgevoerd kan worden.

Voor verdere informatie en sollicitatie (motivatiebrief en CV) kan contact worden opgenomen met het stagebureau: stagebureau@prinsesmaximacentrum.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Een aantal andere vacatures in Stages