Teamlead (& Project Manager) Zorgadministratie

Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Dat is de missie van het Prinses Máxima Centrum. Het Prinses Máxima Centrum is een comprehensive cancer center, dat zich richt op het verlenen van kinderoncologische zorg, het doen van kinderoncologische research en het opleiden van professionals. Samenwerking is essentieel om een toonaangevend, internationaal topcentrum te zijn.

Het is belangrijker dan ooit voor zorginstellingen om hun administratie goed op orde te hebben. Het vakgebied is ook volop in beweging. De rol van de zorgadministratie is meer en meer verschoven van registeren naar adviseren en controleren. En de wet- en regelgeving rondom zorgadministratie is een stuk complexer geworden.

In het Máxima werken we voornamelijk vanuit het “elektronisch patiëntendossier”, het EPD Chipsoft HiX dossier, waar de DBC’s, verrichtingen, naslag en foutenlijsten gemakkelijk inzichtelijk zijn. Ook maken we gebruik van Notiz, een externe applicatie die regelgeving toepast op te factureren DBC’s, en zodoende een signalerende rol speelt. En we hebben in het Máxima onze eigen controles en databases ontwikkelt -van waaruit we snel en doelmatig data kunnen genereren- om nauwgezet te acteren bij nieuwe patiënten, overzichten te kunnen maken en achteraf controles te kunnen uitvoeren.

Het Máxima werkt nauw samen met een aantal kinderafdelingen van ziekenhuizen verspreid over het land om zorg dichtbij huis mogelijk te maken. Dit noemen we Shared Care: gezamenlijke zorg. Deze zorg wordt geregistreerd in Shared Care Centra en gefactureerd aan het Prinses Máxima Centrum. De bijhorende verwerkingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Zorgadministratie.

De zorgadministratie in het Máxima hanteert de uitgangspunten van Three lines of defense-model. Uitgangspunt in dit model is dat het lijnmanagement (eerste lijn) verantwoordelijk is voor haar eigen processen. Daarnaast is er een tweede lijn die deze eerste lijn ondersteunt, adviseert en coördineert en bewaakt of het management zijn aangestelde verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk neemt. De tweede lijn is eveneens verantwoordelijk voor bepaalde beleidsvoorbereidende taken en het organiseren van risico assessment. De derde lijn controleert of het samenspel tussen de eerste en tweede lijn soepel functioneert en velt daarover een objectief, onafhankelijk oordeel met mogelijkheden tot verbetering met rapportage aan de directeur Finance & Risk.

Als zorgorganisatie willen wij zeker weten dat we bewezen oplossingen gebruiken en willen we automatisch meegroeien met de laatste ontwikkelingen in de zorg-ICT. Hetgeen maakt dat in 2024 HiX Standaard Content wordt geïmplementeerd, door UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum. Hiermee beschikken we straks over gestandaardiseerde EPD-inhoud, die altijd up-to-date is en voortdurend vernieuwd.

Wat ga je doen?

Als Teamlead Zorgadministratie ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgadministratie. Je stuurt op juistheid, tijdigheid en volledigheid van registratie en facturatie van zorgtrajecten en uitgevoerde verrichtingen in het ziekenhuisinformatiesysteem HiX.

Je volgt en analyseert externe ontwikkelingen in onder meer wet- en regelgeving en vertaalt dit naar intern beleid. Tevens verzorg je samen met jouw team de implementatie hiervan. Je voorziet het management van de benodigde informatie en verzorgt interne DBC trainingen in het centrum.

Je geeft in deze rol direct leiding aan een zestal DBC adviseurs en administrateurs. De collega’s vormen een belangrijke schakel tussen zorgverlening en zorgfinanciering. De ambitie is om de bijbehorende processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zodat er achteraf zo min mogelijk gecorrigeerd hoeft te worden. Je bent lid van het kernteam Finance & Risk en adviseert over tactische beleidskeuzes met betrekking tot de zorgadministratie en rapporteert aan de directeur Finance & Risk.

Je kijkt verder dan jouw eigen afdeling. Je initieert actieve samenwerking en afstemming met zowel de directe Finance & Risk collega’s -zoals Zorgverkoop, Business Control, Financiële Administratie en Inkoop- als externe partijen, waaronder NZa, strategisch partner UMC Utrecht en Shared Care Centra.

Tijdens de HiX Standaard Content implementatie ondersteun je de benodigde projectmatige werkzaamheden vanuit afdeling Zorgadministratie.

Profiel

  • Academisch of hbo-opleiding op bedrijfseconomisch gebied of vergelijkbaar;
  • Minimaal 5 jaar ervaring binnen het vakgebied;
  • Minimaal 2 jaar ervaring in een leidinggevende positie;
  • Ervaring met en kennis van HiX, het zorglandschap en de DBC-systematiek;
  • Ervaring met en kennis van DBC/DOT registratie en wet- en regelgeving;
  • Kennis van processen en procesbeheersing en analytisch goed onderlegd;
  • Sterke communicatieve en stakeholder management vaardigheden;
  • Wendbaar, daadkrachtig en besluitvaardig;
  • Nieuwsgierig, verbindend en organisatiesensitief.

Werken bij het Prinses Máxima Centrum

Het Prinses Máxima Centrum hanteert de cao Ziekenhuizen (FWG 65). Precieze inschaling is afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Hiernaast ontvang je 8,33 procent vakantietoeslag in mei en 8,33 procent eindejaarsuitkering in december.

Ook biedt het Prinses Máxima Centrum haar medewerkers de mogelijkheid gebruik te maken van de regeling Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA). Met deze regeling kunnen tijd- en geldbronnen geruild worden tegen doelen waardoor medewerkers een arbeidsvoorwaardenpakket kunnen samenstellen passend bij hun persoonlijke situatie en behoefte.

Interesse

Solliciteren kan door gebruik te maken van de oranje solliciteer button op deze pagina. We willen je vragen om zo snel mogelijk te reageren en ontvangen graag jouw cv en motivatiebrief. De vacature wordt gesloten zodra we een geschikte kandidaat hebben gevonden. 

Heb je eerst nog vragen? Dan kun je terecht bij Roland Stroeks, Directeur Finance & Risk.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct

Een aantal andere vacatures in Academy & Stafdiensten