Project medewerker – Trial- en Datacentrum

Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie heeft als doel dat uiteindelijk 90% van de kinderen met kanker geneest met minimale bijwerkingen, minder dan 50 % late effecten en optimale ontwikkelingskansen naar volwassenheid. Het centrum combineert daarvoor topzorg en topresearch in een nationaal kinderoncologisch centrum behorend tot de allerbeste centra van de wereld. Voor kinderen die niet kunnen genezen wil het Prinses Máxima Centrum de best mogelijke palliatieve zorg bieden aan het kind en het gezin.

Binnen het Trial- en Datacentrum zijn we op zoek naar een project medewerker voor het project PEWS: “Het vroegtijdig herkennen van klinische achteruitgang bij kinderen met kanker”. Ongeveer 40% van de kinderen met kanker wordt tijdens het behandeltraject wel een keer op de kinder-IC opgenomen, waarbij hun prognose veel slechter is dan van andere patiënten die op de kinder-IC worden opgenomen.

Het doel van het project PEWS is om een score te ontwikkelen die gebruikt kan worden om kritiek zieke kinderen met kanker snel te herkennen en de meest adequate behandeling te geven op de kinder-intensive care.

Werkzaamheden

De project medewerker houdt zich, in nauwe samenwerking met de onderzoekers bezig met

 • instructie geven aan de zorgprofessionals op de verpleegafdelingen
 • vraagbaak over de score voor artsen en verpleegkundigen
 • het verzamelen en aanleveren van gegevens (datamanagement)

Taken en verantwoordelijkheden

Het geven van voorlichting aan verpleegkundigen en artsen over PEWS

 • Het actief deelnemen aan afdelings overleg, overdracht, klinische lessen
 • Het signaleren en helpen oplossen van knelpunten
 • Interne afspraken maken met alle betrokkenen

Het voorbereiden en organiseren van datamanagement

 • Verzamelen, coderen en registreren van gegevens
 • Het registreren van patiënten en vastleggen van de vereiste gegevens in een Castor database
 • De benodigde gegevens overnemen uit het patiëntendossier
 • Tijdig aanleveren van de benodigde informatie aan de onderzoekers
 • Het oplossen en tijdig beantwoorden van vragen van de onderzoekers
 • Het documenteren en archiveren
 • Controleren van de in- en exclusiecriteria en overige toelatingscriteria

Bewaken voortgang en kwaliteit dataverzameling

 • Het controleren, signaleren en terugkoppelen van de gegevens aan de onderzoekers
 • Het werken volgens geldende richtlijnen betreffende GCP en de WMO of het onderzoeksprotocol.
 • Bijdragen aan implementatie van lokale datamanagement SOPs door het checken van de SOPs, aangeven van mogelijk wijzigingen ter verbetering van de procedures, en op de hoogte blijven van veranderingen

Verrichten van overige werkzaamheden

 • Neemt deel aan relevante besprekingen en bijeenkomsten over voortgang, procedures, bijzonderheden etc.
 • Houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het vakgebied van PEWS
 • Geven van klinische lessen op de verpleegafdelingen

Persoonsprofiel

Opleiding en ervaring:

 • (Para) medische Hbo-opleiding of relevante master zoals bijvoorbeeld gezondheidswetenschappen
 • Beheersing algemene medische terminologie
 • Affiniteit met het onderzoeksgebied Kinderoncologie
 • Kennis van richtlijnen GCP, bereidheid tot het behalen van BROK examen

Competenties en vaardigheden

 • Is accuraat en systemisch
 • Handelt vanuit het belang van patiënt en ouders
 • Weet zich snel in een nieuwe rol te voegen en speelt effectief in op veranderende situaties
 • Blijft effectief presteren onder druk
 • Handelt anticiperend in plaats van afwachtend
 • Werkt op de grens van wat bekend is en wat kan, en weet deze grenzen te verleggen
 • Weet anderen in staat te stellen hun werk naar beste kunnen te doen
 • Is zelfkritisch en zoekt actief naar mogelijkheden eigen kennis en vaardigheden te ontwikkelen
 • Is in staat feedback te geven en te ontvangen
 • Neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen
 • Is zich bewust van de omgeving en speelt in op de behoeften van anderen
 • Is duidelijk en constructief naar collega’s

Wij bieden

Een positie voor 36 uur per week in eerste instantie voor één jaar, met de intentie deze te verlengen met nog een jaar.

Je werkt in een zeer stimulerende en multidisciplinaire onderzoeksomgeving.

Het bruto maandsalaris is afhankelijk van ervaring en achtergrond, te beginnen in schaal 50 uitlopend tot 55 met 8,33% bruto maandsalaris vakantiegeld en 8,33 % eindejaarsuitkering. Het Prinses Máxima Centrum werkt volgens de collectieve arbeidsovereenkomst ‘cao algemene ziekenhuizen’.

Contact en aanvraag

Solliciteren kan tot 1 september 2019 middels de knop solliciteren aan de rechterkant op dit scherm.

De vacature wordt zowel intern als extern gelijktijdig uitgezet. Interne kandidaten genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur.

Voor aanvullende informatie over de vacature kan er contact worden opgenomen met Inekee van der Vaart (K.E.vandervaart-3@prinsesmaximacentrum.nl) of op telefoonnummer 06 50006505.

Meer informatie over het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie is te vinden op www.prinsesmaximacentrum.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct
Download de mobiele app

Neem een kijkje achter de schermen

Download de app en volg onze professionals in hun dagelijkse werk. Zo kom je alles te weten over werken in het Prinses Máxima Centrum.

Download in de App Store Download in de Play Store

Een aantal andere vacatures in Research