PhD student Psycho-Oncologie – Groep Grootenhuis

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is een comprehensive cancer center dat zich richt op het verlenen van kinderoncologische zorg, het doen van kinderoncologisch onderzoek en het opleiden van professionals. Het Prinses Máxima Centrum is gevestigd in Utrecht (Science Park) als nationaal centrum voor alle kinderen en adolescenten met kanker. De missie van het Prinses Máxima Centrum is: ieder kind met kanker genezen met optimale kwaliteit van leven.

Voor de onderzoeksgroep van dr. Martha Grootenhuis zijn wij op zoek naar een gedreven en enthousiaste PhD student voor een door KIKA gesubsidieerde studie.

Kwaliteit van leven in kaart (KLIK)

De diagnose en behandeling van kanker op de kinderleeftijd kunnen een grote invloed hebben op kwaliteit van leven. Om hier goed zicht op de krijgen, moeten we aan kinderen en/of hun ouders zelf vragen wat belangrijk voor hen is. We noemen dit door de patiënt gerapporteerde uitkomsten.

Kinderen die behandeld worden in het Prinses Máxima Centrum en hun ouders vullen regelmatig vragenlijsten in om kwaliteit van leven in kaart te brengen en te bespreken tijdens consulten. Hiervoor wordt het KLIK PROM portaal gebruikt waarin de antwoorden op vragenlijsten via dashboards worden getoond. Dit gebruik van vragenlijsten verbetert de communicatie tussen zorgverleners en gezinnen, en mogelijk ook de kwaliteit van leven. De bestaande vragenlijsten zijn vaak lang waardoor het ouders en kinderen veel tijd kost om de vragenlijsten in te vullen. Daar willen we graag verandering in brengen.

Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS)

PROMIS is een systeem van vragenlijsten. Onderzoekers werken voortdurend aan het optimaliseren hiervan. Deze vragenlijsten meten verschillende uitkomsten (fysiek, mentaal en sociaal) zeer betrouwbaar met minder belasting voor de ouders en kinderen. PROMIS maakt gebruik van item banken (een grote set vragen) ontwikkeld via item response theorie modellen. Hierdoor kunnen de vragenlijsten afgenomen worden als Computer Adaptieve Tests (CATs). Met behulp van een computer wordt op basis van het antwoord van de patiënt een relevante volgende vraag geselecteerd uit de item bank. Om PROMIS goed te kunnen gebruiken in de zorg, is het nodig om de psychometrische eigenschappen van de diverse PROMIS kinder-item banken en CATs in de kinderoncologische populatie te onderzoeken.

PROMIS is in Nederland de gouden standaard aan het worden voor meetinstrumentarium voor patiënt-gerapporteerde uitkomsten van gezondheid en kwaliteit van leven (kinderen en volwassenen). Het is de wens dat dit landelijk, breed geïmplementeerd wordt. We weten nog niet of PROMIS vragenlijsten geschikt zijn voor kinderen met kanker en hoe we deze goed in de zorg kunnen inzetten.

Daarom zijn de doelen van dit project:

 1. onderzoeken van de betrouwbaarheid en validiteit van PROMIS vragenlijsten in de kinderoncologie
 2. onderzoeken hoe het gebruik van PROMIS vragenlijsten in de spreekkamer kan worden ingezet en wordt ervaren door kinderen, ouders en zorgprofessionals.

Werkzaamheden

 • Verzameling van normgegevens in de algemene Nederlandse populatie ;
 • Dataverzameling voor diverse PROMIS vragenlijsten en legacy instrumenten uitvoeren bij kinderen met kanker en hun ouders, en analyseren van de data met behulp van item response theorie in R;
 • Bepalen van de test-hertest betrouwbaarheid, responsiviteit en de minimaal klinische relevante verschilscore van de PROMIS item banken voor kinderen met kanker;
 • Bijdragen aan co-creatie bijeenkomsten / focusgroepen met kinderen, ouders en zorgprofessionals om hun wensen over individuele en geaggregeerde dashboards te achterhalen;
 • Pilot studie starten over het gebruik van PROMIS vragenlijsten in de klinische praktijk, en deze evalueren met vragenlijsten over barrières en facilitators;
 • (Bijdragen aan) presentaties van de onderzoeksresultaten op nationale en internationale bijeenkomsten;
 • Deelnemen aan werk- en literatuurbesprekingen binnen de onderzoeksgroep en het instituut;
 • In het laatste jaar zal de nadruk liggen op het publiceren van wetenschappelijke artikelen.

Persoonsprofiel

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste onderzoeker met een nieuwsgierige en zelfstandige werkhouding en interesse in methodologie, psychometrie en klinimetrie en de vertaalslag van onderzoek naar de klinische praktijk.

 • Je hebt interesse in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
 • Interesse in of ervaring met psychometrisch en/of kwalitatief onderzoek is een pré;
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma psychologie, gezondheidswetenschappen, epidemiologie of bewegingswetenschappen of je hebt een vergelijkbare achtergrond;
 • Je bent in het bezit van goede statistische vaardigheden (kwalitatief en kwantitatief) voor het verzamelen, bewerken en analyseren van data;
 • Ervaring met R (Studio) en het schrijven van codes (mogelijk ook in Python/C++/C) strekt tot aanbeveling;
 • Je beschikt over goede (wetenschappelijke) schrijfvaardigheid in zowel Nederlands als Engels;
 • Je hebt goede communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • Je bent zelfstandig maar tevens gericht op samenwerken, ook interdisciplinair;
 • Je bent flexibel, resultaatgericht en een doorzetter.

Arbeidsvoorwaarden

Je start in een tijdelijke positie voor de duur van één jaar, die -bij goede afronding van het eerste jaar- wordt verlengd tot een vierjarig promotietraject. Het Prinses Máxima Centrum hanteert de CAO Ziekenhuizen (FWG 45), waarbij het salaris minimaal € 2.554,- bruto en maximaal € 3.468,- bruto per maand bedraagt bij een fulltime werkweek (36 uur). Precieze inschaling is afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Hiernaast ontvang je 8,33% vakantietoeslag in mei en 8,33% eindejaarsuitkering in december.

Ook biedt het Prinses Máxima Centrum haar medewerkers de mogelijkheid gebruik te maken van de regeling Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA). Met deze regeling kunnen tijd- en geldbronnen geruild worden tegen doelen waardoor medewerkers een arbeidsvoorwaardenpakket kunnen samenstellen, passend bij hun persoonlijke situatie en behoefte.

Wervingsprocedure

Solliciteren kan door gebruik te maken van de oranje ‘solliciteer direct’ button op deze pagina. Wij ontvangen graag jouw motivatiebrief met bijbehorend cv vóór 15 maart 2023. De sollicitatiegesprekken zullen live plaatsvinden in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht op 21 maart 2023

Betrokken projectleiders zijn: Prof. Dr. Martha Grootenhuis en dr. Heleen Maurice-Stam vanuit Utrecht en Dr. Lotte Haverman en Prof. Dr. Caroline Terwee in Amsterdam. Voor nadere inlichtingen over de vacature kun je contact opnemen met Dr. Martha Grootenhuis. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct

Een aantal andere vacatures in Research