Medisch Hoofd Anesthesie, Sedatie en Pijnbehandeling

Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Dat is de missie van het Prinses Máxima Centrum. Het Prinses Máxima Centrum is geopend in juni 2018 en gevestigd in Utrecht als nationaal centrum voor alle kinderen en adolescenten met kanker. Ieder jaar krijgen in Nederland circa 600 kinderen kanker en zo’n 150 kinderen krijgen een recidief na een eerdere behandeling. Het Prinses Máxima Centrum is een comprehensive cancer center, dat zich richt op het verlenen van kinderoncologische zorg, het doen van kinderoncologische research en het opleiden van professionals. Intensieve samenwerking is nodig om te komen tot een toonaangevend, internationaal topcentrum.

Het Máxima werkt op vele gebieden intensief samen met het UMC Utrecht en het Wilhelmina KinderZiekenhuis. Onder andere maakt het Máxima gebruik van de OK en de IC van het WKZ en wordt de radiologie (MRI, SPECT, PET en echo) in het Máxima gehost door het UMCU. Sinds de opening van het Máxima in 2018 wordt de anesthesie en sedatie op de MRI en de sedatiekamers in het Máxima uitgevoerd door een eigen team voor anesthesie en sedatie. Samen met de pijnzorg is vanaf dat moment de afdeling Anesthesie, Sedatie en Pijnbehandeling opgericht.

De afdeling Anesthesie, Sedatie en Pijnbehandeling levert een fundamentele bijdrage aan de primaire taak van het Máxima en raakt vrijwel alle facetten van onze zorg. De afdeling bestaat uit een team van toegewijde anesthesiologen en pijnartsen, ondersteund door anesthesiemedewerkers, sedationisten en een recovery team en faciliteert de voorwaarden voor het kunnen verrichten van de noodzakelijke onderzoeken en procedures, zoals: scans, lumbaalpuncties, beenmergpuncties en andere ingrepen. De uitdaging van de specialisten zit in de zieke kinderen met multiple problemen, in het persoonlijke aspect en het contact met ouder en kind. Wat het bij het Máxima eveneens écht anders maakt, is dat er veel tijd is voor de patiënt. Alles voor veilige en kundige zorg in een maximaal comfortabele, stressvrije setting voor het kind.

Na een fase van in korte tijd bouwen van een team bevindt de afdeling Anesthesie, Sedatie en Pijnbehandeling zich nu in de fase van bestendigen en versterken -van onderdelen zoals pijn en de investering in een verrichtingenkamer. Tevens is er een uitgesproken ambitie erkent te worden als een toonaangevend (kind)pijn centrum.

Medisch Hoofd Anesthesie, Sedatie en Pijnbehandeling

Het Medisch Hoofd is eindverantwoordelijk voor alle medisch activiteiten die plaatsvinden binnen anesthesie, sedatie en pijn. De missie en het meerjarenplan vormen de basis van het werk, vertaalt naar excellente patiënten zorg. Het Medisch Hoofd zet de kaders uit en houdt de gewenste resultaten voor ogen.

Het Medisch Hoofd is sparringpartner voor het team en helpt hen keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Het Medisch Hoofd helpt het team verder te ontwikkelen en stappen vooruit te zetten, én durft op de rem te trappen als de situatie daarom vraagt.

Het Medisch Hoofd werkt in een duale constructie samen met de Manager Bedrijfsvoering. Hiërarchisch valt het Medisch Hoofd onder de Clinical Director, die verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur.

Het Máxima is volop in ontwikkeling, waarbij activiteiten en processen nog beter op elkaar afgestemd dienen te worden. Het Medisch Hoofd krijgt met deze uitdaging een sleutelrol in de verdere ontwikkeling van de afdeling en het team. Eveneens in de verbinding en samenwerking met de andere organisatieonderdelen.

Persoonsprofiel

 • Geregisterd (kinder-)anesthesioloog
 • Ten minste 8-10 jaar ervaring als anesthesioloog, kinderanesthesie ervaring vinden we heel belangrijk
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring
 • Een heldere visie op anesthesiologische kindzorg en op het organiseren van zorg en weet dit om te zetten in beleid, werkprocessen en operationele aansturing
 • Een helikopterview evenals dicht op het operationele proces en koersvast
 • In staat om in een adapterende dynamische omgeving het overzicht en de rust in het team te brengen en te houden
 • Creëren van een veilige en lerende omgeving, waarin de medewerkers zich kwetsbaar kunnen opstellen en de kwaliteit van de zorg continu verbetert
 • In staat om het team en de medewerkers in hun zelfstandigheid en taakvolwassenheid te stimuleren en te ontwikkelen
 • Zichtbaar en duidelijk
 • Een echte verbinder, besluitvaardig, resultaatgericht, stressbestendig en goed in staat prioriteiten te stellen
 • Herkenning in onze kernwaarden ‘grensverleggend’ en ‘gepassioneerd’

Arbeidsvoorwaarden                

Het betreft een fulltime aanstelling (45 uur). Het Prinses Máxima Centrum hanteert de AMS (Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten) van de cao Ziekenhuizen. Precieze inschaling is afhankelijk van ervaring. Hiernaast ontvang je dienstentoeslag conform de AMS en 8 procent vakantietoeslag in mei.

Ook biedt het Prinses Máxima Centrum haar medewerkers de mogelijkheid gebruik te maken van de regeling Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA). Met deze regeling kunnen tijd- en geldbronnen geruild worden tegen doelen waardoor medewerkers een arbeidsvoorwaardenpakket kunnen samenstellen passend bij hun persoonlijke situatie en behoefte.

Interesse

Solliciteren kan door gebruik te maken van de oranje solliciteer button op deze pagina. We ontvangen graag uw cv en motivatiebrief.

Heeft u eerst nog vragen? Dan kunt u terecht bij Max van Noesel, Clinical Director Solide tumoren (M.M.vanNoesel@prinsesmaximacentrum.nl).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct

Een aantal andere vacatures in Zorg