Manager IDT Zorg

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie heeft als missie om ieder kind met kanker te genezen met optimale kwaliteit van leven. Alle kinderen met kanker in Nederland worden sinds 2018 in ons centrum behandeld. Door zorg, research en onderwijs in één centrum te bundelen, verbeteren we de overlevings- en genezingskansen en wordt de kwaliteit van leven bevorderd. Het kunnen voldoen aan de missie van het Prinses Máxima Centrum is in hoge mate afhankelijk van doorbraken in de zorg en research door innovatie. Informatievoorziening, datamanagement en (medische) technologie zijn belangrijk in het realiseren van deze innovaties. Het Prinses Máxima Centrum wil en moet pionier zijn op het gebied van IDT (informatie, data en technologie), zowel door de introductie van nieuwe mogelijkheden alsook gerichte aandacht voor de inbedding en het gebruik daarvan in de praktijk. Onze ambitieuze missie vraagt dat iedere medewerker van het Prinses Maxima Centrum dagelijks het beste uit zichzelf haalt om een bijdrage te leveren aan het realiseren van deze missie. Onze kernwaarden zijn grensverleggend en gepassioneerd. We gaan verder dan anderen ooit zijn gegaan en we doen dat met hart en ziel.

De afdeling Informatie, Data en Technologie (IDT)
Sinds de oprichting van het Prinses Máxima Centrum heeft de huidige afdeling IDT zich vanuit een startup setting snel ontwikkeld tot wat het nu is. De afdeling richt zich nu op een doorontwikkeling en omvorming naar een professionele organisatie met internationale IDT-signatuur, waarbij een bewuste keuze gemaakt wordt wat in huis gedaan wordt, en wat uitbesteed. Iedere manager heeft naast een inhoudelijke rol ook een focusgebied.

De huidige afdeling IDT bestaat uit ca 40-45 medewerkers. De afdeling is in korte tijd opgebouwd tot een high performance team van zelfstandige professionals met daaromheen een buitenschil van dedicated partners. Binnen het team is zowel kennis van ICT als van zorgtechnologie goed geborgd. Naast de vooruitstrevende ontwikkelingen, zit de afdeling IDT ook in een transformatieproces naar het insourcen van de servicedesk, het realiseren van een nieuwe Máxima-werkplek en het opbouwen van de bijbehorende tactische en deels operationele beheerexpertise. Het Prinses Máxima Centrum maakt gebruik van een eigen ICT-infrastructuur, en deels van het UMCU. Met het UMCU wordt regelmatig de samenwerking op IDT-gebied geëvalueerd, waarbij zowel verdere samenwerking als het hebben van eigen innovatieve voorzieningen aan de orde zijn. Daarnaast ligt de focus van de innovatie-onderdelen op de formulering en realisatie van de ambitieuze innovatieagenda van het centrum. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan de toepassing van artificial intelligence, wearables, business analytics, informatiebeveiliging, EPD, en data science

De Manager IDT Zorg
De manager IDT Zorg is verantwoordelijk voor het team IDT Zorg en valt hiërarchisch onder en rapporteert aan de eindverantwoordelijk directeur IDT. De manager IDT Zorg heeft een integraal management verantwoordelijkheid (financiën, HR, interne processen, sturing en verantwoording). De manager IDT Zorg is verantwoordelijk voor zowel het Zorg team binnen IDT als voor de (IDT) projecten in de zorg, neemt deel aan het MT IDT en draagt bij aan de verdere professionalisering van de afdeling IDT. Tevens is de manager IDT Zorg voorzitter van Zorg/IDT regieoverleg.

Bij de afdeling IDT Zorg werken circa 15 medewerkers in 3 kennisgebieden (Klinische informatica, Functioneel Applicatie Beheer Zorg, Biomedische Technologie).
Biomedische technologie en klinische informatica zijn afgelopen jaren steeds dichter bij elkaar gekomen qua vakgebied, een medisch apparaat staat tegenwoordig veel minder op zichzelf maar is gekoppeld aan software systemen (beelduitwisseling, HiX, medische alarmering etc) waarin de informatie wordt bewaard die in de medische processen gebruikt wordt.
Functioneel Applicatie Beheer Zorg is de beheertak binnen IDT Zorg ten behoeve van de kritische zorgapplicaties. Daarnaast is er 1 medewerker die zich bezighoudt met inkoop van medische hulpmiddelen en wordt het technisch beheer van biomedische technologie door externe partij(en) gedaan.

Voor de komende twee jaar liggen er voor de manager IDT de volgende opdrachten en uitdagingen:

 • Actief bijdragen aan de gepassioneerde, grensverleggende visie van het Prinses Máxima centrum met de beste ondersteuning van zorgverleners, kinderen en ouders. Kind en ouder staan centraal en maken daarbij onderdeel uit van de Máxima organisatie. De manager denkt actief mee aan de manier waarop we dit in onze dienstverlening kunnen waarmaken
 • Het verder professionaliseren op teamniveau van IDT Zorg door de samenwerking op de kennisgebieden Biomedische technologie, Functioneel Beheer zorgapplicaties en Klinische Informatica (verder) te versterken, gebruikmakend van bewezen methodes (zoals Agile). Professionalisering is zowel op de beheerorganisatie als op de ontwikkelorganisatie van toepassing binnen de vakgebieden zorgtechnologie en medische applicaties. Hierbij is ook aandacht voor de verbinding tussen mensen binnen de kennisgebieden van het IDT-Zorg team met als doel een optimale samenwerking, positionering en resultaat van het IDT-Zorg team in de gehele organisatie.
 • Het professionaliseren op afdelingsniveau IDT door een actieve bijdrage te leveren in het MT IDT op het gebied van samenwerking tussen de IDT-teams, Máxima collega’s en patiënten en het bouwen aan een professionele werkwijze en dienstverlening. Dit is niet alleen binnen de afdeling, maar ook in samenwerking met het zorgmanagement via, onder andere, de IDT Governance structuur.
 • Selecteren, beoordelen, steunen en uitbouwen van onderwerpen, waarin we willen excelleren (denk hierbij aan nieuwe technologie, Zorg op Afstand, Protocolorganisatie/beheer/decision support, en digitale informatievoorziening richting kinderen en ouders).
 • De UMCU relatie opbouwen, opdat we samen onze complexe IT vraagstukken kunnen aanpakken, maar tegelijkertijd ook zelfstandig onze Máxima kerndossiers kunnen ontwikkelen.

Competenties en vaardigheden

 • Een coachend leider voor het IDT-Zorg team die medewerkers inspireert en motiveert en hen kansen biedt om het beste uit zichzelf te halen en in staat is om samen met de afdeling aansprekende resultaten te realiseren. Staat voor het team, maar is niet intern gericht. Maakt resultaten zichtbaar voor het team, zorgt voor transparantie.
 • Weet te schakelen tussen management stijlen. Per kennisgebied is verschillende aansturing nodig.
 • Geeft mensen ruimte en verantwoordelijkheid. Openheid van het team zorgt voor kracht bij medewerker (organiseert kennis binnen en buiten het team).
 • Een verbinder, zichtbaar in de organisatie, gemakkelijk te benaderen. Beschikt over vaardigheden als organisator en verbinder (binnen en buiten team).
 • Is een netwerker (ivm shared care, derde partijen, en internationaal).
 • Is communicatief zeer vaardig en effectief, senior in gedrag (kan boven het team staan) en gesprekspartner op alle niveau’s.
 • Is een goed onderhandelaar vanuit de verbinding, ondermeer met externe partijen.
 • Is pro-actief in denken en in handelen.
 • Levert een strategische bijdrage aan informatievoorziening en/of biomedische technologie. Zelf, maar weet zeker/juist ook de kracht uit het team te halen. Vertaalt visie en strategie in acties en resultaten.
 • Is gedreven door vernieuwing en ambitieus. Houdt daarbij de balans tussen het huis op orde en vernieuwing.
 • Besluitvaardig, standvastig, boegbeeld van de afdeling.
 • Organisatiesensitief, uitstekend in staat om constructief samen te werken met (medisch) professionals en daarbij op constructieve en motiverende wijze de synergie in belangen van (medisch) professionals en organisatie te optimaliseren.
 • Weet invulling te geven aan de kernwaarden grensverleggend en gepassioneerd.

Functie eisen

 • WO: klinisch informaticus, biomedisch technoloog of een andere, relevante WO-opleiding.
 • Ruime (minimaal 5 jaar) zorgervaring, waarbinnen ook managementervaring.
 • Beschikt over ervaring en kennis van de combinatie zorgapplicaties/biomedische technologie en begrip voor inzet data-voorziening.
 • Kennis van nieuwe methoden/technieken/management stijlen (agile).
 • Kennis van bedrijfsprocessen (‘de zorg’) en de Informatiehuishouding binnen deze processen, en de processen die daaraan ondersteunend zijn.
 • Ervaring met digitale innovatie en in/met project- en programmamanagement, heeft overzicht, kent de klappen van de zweep, ook in aansturing van externen en leveranciers.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn marktconform, in overeenstemming met de zwaarte van de functie en afhankelijk van kennis en ervaring.

Solliciteren
Het Prinses Máxima Centrum laat zich in deze procedure ondersteunen door Paul Fouarge van Diemen & Van Gestel. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte (in-en externe kandidaten) bij Diemen & Van Gestel in Soesterberg.
Je CV, vergezeld van een motivatiebrief, kun je via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan Paul Fouarge. Voor eventuele vragen: 0651 345 935.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Een aantal andere vacatures in Academy & Stafdiensten