Manager IDT Operations

Context

Het kunnen voldoen aan de missie van het Prinses Máxima Centrum is hoge mate afhankelijk van doorbraken in de zorg en research door innovatie. Informatievoorziening, datamanagement en (medische) technologie zijn belangrijke facilitators om deze innovatie te kunnen realiseren. Het Prinses Máxima Centrum wil en moet pionier zijn op het gebied van IDT (informatie, data en technologie). De beste zijn behoort tot de fundamenten van de verschillende afdelingen van het Prinses Máxima Centrum. Daarmee wordt IDT niet gezien als kostenpost maar als driver van de noodzakelijke innovatie.

Bij veel zorgorganisaties zoals het Prinses Máxima Centrum gaat de groei van technologische mogelijkheden harder dan het vermogen om ‘social change’ snel op te vangen. Dit maakt de ontwikkeling, acceptatie en gebruik van technologie veel complexer. De reguliere operationele IDT-processen vragen om andere sturing dan de IDT-innovatieprocessen. Nieuwe IDT introduceren en adequaat beheren is inmiddels van een andere orde dan het strategisch ontwikkelen en implementatierijp maken van IDT-innovaties. Het Prinses Máxima Centrum heeft ervoor gekozen om beide disciplines nu gerichter te verstevigen en door te ontwikkelen Zo kan de bijdrage van technologie aan de overleving en kwaliteit van leven van kinderen met kanker sneller en intensiever worden.

Positionering

De manager IDT-Operations is verantwoordelijk voor het functioneren van alle IDT-gerelateerde processen en systemen die het primaire en secundaire proces ondersteunen. Hij/zij zal leidinggeven aan de versteviging en optimalisering van de basis IDT-structuur en de implementatie en uitrol van nieuwe technologie. De manager IDT Operations weet problemen vakkundig te analyseren en resultaatgericht op te lossen. De manager IDT Operations rapporteert rechtstreeks aan de Chief Technology Officer en geeft leiding aan het onderdeel IDT Operations. Dit onderdeel wordt nieuw opgezet waarbij de manager IDT Operations in 2019 als kwartiermaker zal gelden. De manager IDT Operations vervult daarmee een belangrijke rol in de realisatie van de ambities van het Prinses Máxima Centrum.

Rol

De manager IDT Operations draagt zorg voor de betrouwbaarheid en goede werking van de IDT-infrastructuur van het Prinses Máxima Centrum. Het takenpakket is sterk gericht op stabiliteit en continuïteit in bedrijfsvoering met de huidige voorzieningen. Hij/zij stuurt de demand-supplyketen aan en focust zich op de operationele kant: inrichten van IDT-dashboards, bemensen van de IDT-operations, overzicht houden over de projecten en fungeert daarbij als sparringpartner voor de business domeinen.

De manager IDT Operations leidt en begeleidt de introductie, implementatie, adoptie en bestendiging van de nieuwe IDT-voorzieningen die uit het innovatieproces worden opgeleverd. Hij/zij zal daarbij goed oog moeten houden voor de diversiteit en aard van de vraagstukken van de verschillende afdelingen en helder de vertaalslag moeten kunnen maken naar de ketenpartners.

Het Prinses Máxima Centrum kent na de razendsnelle opening in 2018 nog kinderziektes op het gebied van de standaard ICT. Deze problemen belemmeren de vooruitgang van het centrum, beïnvloeden het primaire proces en zorgen voor uitdagingen op de werkvloer. De manager IDT-Operations geeft leiding aan een adequate inrichting van het beheer en de verbetering van de IDT-operations waarbij het primaire proces centraal staat.

De manager IDT Operations werkt nauw samen met de IDT-innovatieteams en levert een intensieve bijdrage aan de formulering van de ontwikkelagenda’s van het Prinses Máxima Centrum. Hij/zij vertaalt de IDT-strategie naar operationele kaders, randvoorwaarden en werkwijzen.

De manager IDT Operations voert de regie richting ketenpartners, leveranciers en samenwerkingsnetwerken en weet de samenwerkingsbelangen van het Prinses Máxima Centrum richting UMCU goed te behartigen. Hij/zij stelt zich op als dienstverlener richting de business en richting de klanten van het Prinses Máxima Centrum. Hij/zij weet wat er in de business speelt en kent zowel de uitgesproken als de latente behoeften.

De afdeling

Sinds de oprichting van het Prinses Máxima Centrum heeft de huidige afdeling ICT zich vanuit een start-up setting zeer goed en snel ontwikkeld tot wat het nu is. De afdeling richt zich nu op een doorontwikkeling en omvorming naar een internationale IDT-signatuur. De afdeling, onder leiding van de Chief Technology Officer kent vier onderdelen; Zorginnovatie, Researchinnovatie, Zorg/medische technologie en IDT-operations. De huidige afdeling bestaat uit 17 personen en zal in de nabije toekomst worden uitgebreid naar (circa) 23 personen waaronder extra IDT-researchers. De afdeling is in korte tijd opgebouwd tot een high performance team van zelfstandige professionals met daaromheen een buitenschil van dedicated ketenpartners. Deze ketenpartners zijn externe partijen die operationeel actief zijn. Een belangrijke rol is weggelegd voor de servicedesk voor wat betreft de ondersteuning, de ontwikkeling en de uitbreiding van de ICT-systemen en de ondersteuning van de medische technologie. Binnen het team is zowel kennis van ICT als van zorgtechnologie goed geborgd. Daarnaast ligt de focus van de innovatie-onderdelen op de formulering en realisatie van de ambitieuze innovatieagenda van het centrum. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan de toepassing van artificial intelligence, business analytics, informatiebeveiliging, EPD, PGO en data science. In 2019 starten diverse meerjarige innovatie-initiatieven die volledig ten dienste komen te staan van een ontwikkelagenda voor het primaire proces.

Het onderdeel IDT Operations is nieuw. De komende periode zal vanwege de hoge druk op waarborging van de kwaliteit gewerkt moeten worden aan een verdere doorontwikkeling van de basis, de structuur en integratie met de primaire processen (patiëntjourneys en research investigators). Daarnaast zal de focus van IDT-operations moeten liggen op nadere optimalisatie en vernieuwing door implementatie van nieuwe ‘state of the art’ systemen en hiermee bijdragen aan de ambitieuze doelstellingen van het Prinses Máxima Centrum. Het Prinses Máxima Centrum maakt thans nog gebruik van een eigen domein binnen het IT-systeem van het UMCU. In lijn met de wens voor verdere ontvlechting van de systemen wenst Prinses Máxima Centrum een eigen systeem in gebruik te nemen met directe synchronisatie met het UMCU.

De manager IDT Operations:

 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau met een voor de functie relevante opleiding zoals biomedische technologie, klinische fysica of informatietechnologie;
 • beschikt over (ruime) managementervaring rondom zorgtechnologie en (zorg)ICT, opgedaan in een complexe zorgomgeving (vergelijkbaar met het Prinses Máxima Centrum);
 • is een coachend en modern leider van (autonome) professionals, weet hen in hun kracht te zetten en te motiveren;
 • weet draagvlak te creëren binnen het team en de rest van het Prinses Máxima Centrum en neemt medewerkers in besluitvorming mee;
 • is analytisch en conceptueel sterk en beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
 • houdt te allen tijde overzicht (ook in chaotische en complexe situaties), acteert daadkrachtig en stressbestendig;
 • is dienstverlenend en beschikt over een hoog probleemoplossend vermogen en stelt de juiste prioriteiten;
 • heeft gevoel voor verhoudingen en initieert, bouwt en onderhoudt een relevant netwerk met (potentiële) ketenpartners en andere externe partijen;
 • moet kunnen overtuigen, begrijpen, enthousiasmeren en binden;
 • weet de juiste mensen in te zetten om specifieke problemen op te lossen;
 • is stevig, (onder)handelt scherp en trefzeker en is volhardend;
 • is advies- en sparringpartner van zowel projectmanagers, MT-leden als de CTO;
 • staat voor IDT-gerelateerde operationele verbetering én inzicht in gebruikersgedrag;
 • zorgt ervoor dat nieuwe tools niet meer zomaar ‘uitgerold’ worden maar gedegen geadopteerd en gebruikt worden;
 • levert input op de innovatie en ontwikkelagenda;
 • is bekend met zorgportaal Chipsoft/HiX;
 • is intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan de genezing aan (kinder)kanker en herkent zich in de kernwaarden: ‘grensverleggend’ en ‘gepassioneerd’.

Procedure

Het Prinses Máxima Centrum laat zich in deze procedure bijstaan door Holtrop Ravesloot executive search. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van der Linden Martínez (telefoon 020 – 6470201). Belangstellenden (m/v) wordt verzocht hun CV en motivatie, bij voorkeur per e-mail, te richten aan reacties@holtropravesloot.nl (uiterlijk zondag 24 februari). Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct
Download de mobiele app

Neem een kijkje achter de schermen

Download de app en volg onze professionals in hun dagelijkse werk. Zo kom je alles te weten over werken in het Prinses Máxima Centrum.

Download in de App Store Download in de Play Store

Een aantal andere vacatures in Academy & Stafdiensten