Manager Bedrijfsvoering Apotheek

Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Dat is de missie van het Prinses Máxima Centrum. Het Prinses Máxima Centrum is een comprehensive cancer center, dat zich richt op het verlenen van de beste kinderoncologische zorg, het doen van research en het opleiden van professionals. Samenwerking is essentieel om een toonaangevend, internationaal topcentrum te zijn.

De apotheek van het Máxima is gespecialiseerd en volledig ingericht op kinderen met kanker. Alles draait om veilig toepassen van geneesmiddelen en het continu verbeteren van de zorg.

Veel ziekenhuizen hebben het klinische deel en het poliklinische deel van de apotheek gescheiden. Bij ons is dat juist vanuit één team georganiseerd, zodat ouder en kind steeds dezelfde gezichten zien. Doordat vrijwel alle parenterale geneesmiddelen centraal in de apotheek voor toediening gereed worden gemaakt, ondersteunen we de zorg maximaal. We werken met een enthousiast team van ongeveer 100 apotheekmedewerkers in een gloednieuw gebouw met een ‘state of the art’ uitrusting waaronder twee hightech VTGM robots in mooie cleanrooms. We werken intensief samen met onze research collega’s en leveren een grote bijdrage aan het farmacologisch onderzoek. Ook bouwen we momenteel aan een nieuwe cel- en gentherapie faciliteit, te openen in 2024.

We maken stappen in het verder professionaliseren van onze organisatie. We willen toewerken naar heldere taken, verantwoordelijkheden en bijpassend mandaat. We beogen meer tijd, continuïteit en zichtbaarheid van leidinggevenden, met resultaatverantwoordelijkheid, en autonomie dichtbij de werkvloer.

De functie

Als Manager Apotheek ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de apotheek en geef je direct leiding aan de drie teamleiders. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het eigen team. Je stuurt de teamleiders aan, biedt hen ondersteuning, begeleiding en coaching bij persoonlijke en leiderschapsontwikkeling. Je werkt intensief samen met het hoofd Apotheek, de teamleiders en apothekers ten behoeve van een optimale bedrijfsvoering in de apotheek.

Verder ben je o.a. verantwoordelijk voor:  

 • opzetten en borgen van planning en control cyclus van de afdeling: jaarplan, begroting en monitoring doelstellingen en resultaten;
 • beheren van overzicht van de investeringsvraagstukken binnen de afdeling, inclusief financieringsvoorstellen;
 • organiseren, optimaliseren en beheren financiële en logistieke processen, in nauwe samenwerking met apothekers en andere (zorg en staf) afdelingen;
 • genereren, beheren en gericht sturen op productie- en capaciteitsdata voor de apotheek en het laboratorium;
 • bijdragen aan onderhandelings- en samenwerkingsvraagstukken met externe partijen door inzicht en overzicht data en cijfers;
 • initiëren en coördineren verbeterprojecten op gebied van bedrijfsvoering, organisatie en capaciteitsmanagement voor de betreffende afdeling, in afstemming met teamleiders en apothekers.

Je rapporteert aan het hoofd van de Apotheek, Lidwien Hanff, en bent onderdeel van het management team van de Apotheek. Je vertegenwoordigt jouw teams binnen de organisatie en informeert, zowel in de horizontale als verticale lijn, over de ontwikkeling en resultaten. Als Manager Apotheek ben je ook betrokken bij afdeling overstijgende projecten en waarborg je integraliteit en samenwerking met andere (betrokken) afdelingen. Verder werk je nauw samen met Finance, HR, Zorg en Planning.

Profiel

 • Afgeronde academische opleiding, bijv. bedrijfskunde of master Healthcare management, met leidinggevende ervaring;
 • Relevante werkervaring op het gebied van bedrijfsvoering en/of business control, bij voorkeur in een ziekenhuis- of farmaceutische omgeving;
 • Ervaring met logistieke processen, capaciteitsplanning en initiëren en onderhouden van (externe) samenwerkingsrelaties;
 • In staat om doelmatig en effectief te blijven in het werk, regie te nemen en eigenaarschap te tonen;
 • In staat om op abstractieniveau complexe processen te doorgronden, te vereenvoudigen en te vertalen naar passende werkwijzen;
 • In staat om snel en op meerdere borden tegelijk te schaken, verschillende belangen bij elkaar te brengen en mensen mee te nemen;
 • Sterk verbindend vermogen met uitstekende communicatie- en adviesvaardigheden.

Werken bij het Prinses Máxima Centrum                 

Het Prinses Máxima Centrum hanteert de cao Ziekenhuizen (FWG 70), waarbij jouw salaris minimaal €4.851,- euro bruto en maximaal €7.231,- euro bruto per maand bedraagt bij een fulltime werkweek (36 uur). Precieze inschaling is afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Hiernaast ontvang je 8,33 procent vakantietoeslag in mei en 8,33 procent eindejaarsuitkering in december.

Ook biedt het Prinses Máxima Centrum haar medewerkers de mogelijkheid gebruik te maken van de regeling Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA). Met deze regeling kunnen tijd- en geldbronnen geruild worden tegen doelen waardoor medewerkers een arbeidsvoorwaardenpakket kunnen samenstellen passend bij hun persoonlijke situatie en behoefte.

Interesse

Solliciteren kan door gebruik te maken van de oranje solliciteer button op deze pagina. We willen je vragen om zo snel mogelijk te reageren en ontvangen graag jouw cv en motivatiebrief. De vacature wordt gesloten zodra we een geschikte kandidaat hebben gevonden. 

Heb je eerst nog vragen? Dan kun je terecht bij Lidwien Hanff, Hoofd Apotheek.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct

Een aantal andere vacatures in Zorg