Lokaal Datamanager

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is een ziekenhuis waar complexe behandelingen, onderzoek en onderwijs rondom kinderen met kanker is geconcentreerd. Hierdoor is er een centrum ontstaan dat niet alleen uniek is in Nederland, maar ook in Europa. Het bevindt zich op het Utrecht Science Park, de grootste campus voor onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en gezondheidszorg in Nederland. Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Dat is de missie van het Prinses Máxima Centrum.

In het Prinses Máxima Centrum zijn alle werkzaamheden rondom klinisch onderzoek ondergebracht als onderdeel van de afdeling Research in het Trial- en datacentrum (TDC) onder leiding van Prof Dr. C.M. Zwaan en Dr. H. van Tinteren.
Binnen het TDC zijn we op zoek naar een lokaal datamanager.

Werkzaamheden

Een lokaal datamanager is bezig met het verzamelen en aanleveren van gegevens voor diverse behandel- en studieprotocollen en doorlopende registraties. Er is sprake van meerdere, gelijktijdige onderzoeken met complexe gegevensverzamelingen

Taken en verantwoordelijkheden

 • Voorbereiden en organiseren van datamanagement
  • Het actief voorbereiden voorafgaand aan de opening van een studie
  • Het signaleren en helpen oplossen van knelpunten
  • Interne afspraken maken inzake datamanagement
  • Registreren en randomiseren van patiënten
  • Controleren van de in- en exclusiecriteria en overige toelatingscriteria
  • Aanmelden patiënt bij de verrichter van het onderzoek of behandelprotocol
  • Informeren van de artsen over randomisatieprocedure en uitslag
 • Verzamelen, coderen en registreren van gegevens
  • Het vastleggen van de vereiste gegevens in CRF’s (papier of digitaal), door het verzamelen, coderen en vertalen van medische gegevens uit het patiëntendossier
  • Tijdig aanleveren van ingevulde CRF’s, SAE’s etc aan de verrichter van het onderzoek
  • Het oplossen en tijdig beantwoorden van queries vanuit de verrichter van het onderzoek
  • Het documenteren en archiveren
 • Bewaken voortgang en kwaliteit dataverzameling
  • Het controleren, signaleren en terugkoppelen aan de betreffende persoon indien afgeweken wordt van de GCP, de WMO of het onderzoeksprotocol
  • Het op de hoogte blijven van lokale datamanagement procedures en veranderingen met correcte naleving en het bijdragen aan verbetering van procedures
  • Het ondersteunen van bezoeken van externe monitoren
  • Het coördineren van het verzenden van brongegevens zoals PA-coupes en fotocd-roms door andere afdelingen ten behoeve van externe review
 • Algemene informatievoorziening
  • Het geven van voorlichting aan artsen over protocollen, vooral gericht op randomisatieprocedure en SAE meldingen
 • Verrichten van overige werkzaamheden
  • Het deelnemen aan relevante besprekingen en bijeenkomsten over voortgang, procedures, bijzonderheden met tijdige opvolging van actiepunten
  • Het op peil houden van kennis met betrekking tot relevante ontwikkelingen in het vakgebied van kinderoncologie datamanagement door onder andere het volgen van bij- en nascholing en door middel van zelfstudie

Persoonsprofiel

Opleiding en ervaring:

 • (Para) medische HBO-opleiding
 • Beheersing algemene medische terminologie
 • Affiniteit met het onderzoeksgebied Kinderoncologie
 • Kennis van richtlijnen GCP
 • Registratie als datamanager bij de Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers (www.nvvod.nl) is een pre

Competenties en vaardigheden

 • Is accuraat en systemisch
 • Handelt vanuit het belang van patiënt en ouders
 • Weet zich snel in een nieuwe rol te voegen en speelt effectief in op veranderende situaties
 • Blijft effectief presteren onder druk
 • Handelt anticiperend in plaats van afwachtend
 • Werkt op de grens van wat bekend is en wat kan, en weet deze grenzen te verleggen
 • Weet anderen in staat te stellen hun werk naar beste kunnen te doen
 • Is zelfkritisch en zoekt actief naar mogelijkheden eigen kennis en vaardigheden te ontwikkelen
 • Is in staat feedback te geven en te ontvangen
 • Neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen
 • Is zich bewust van de omgeving en speelt in op de behoeften van anderen
 • Is duidelijk en constructief naar collega’s

Werken bij het Prinses Maxima Centrum

 • Het Prinses Máxima Centrum werkt volgens de collectieve arbeidsovereenkomst ‘CAO algemene ziekenhuizen’.
 • Het centrum hanteert werkweken van 36 uur. De functie is voor 32-36 uur per week
 • Het betreft een aanstelling voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging.
 • De functie valt in FWG 50 van de cao ziekenhuizen met 8,33% vakantiegeld en 8,33 % eindejaarsuitkering. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring.

Ben je enthousiast geworden voor deze functie?

Solliciteren kan middels de oranje button “Solliciteer direct” aan de rechterkant op dit scherm.
Voor aanvullende informatie over de vacature kun je contact opnemen met Edith Schasfoort, teamleider: E.m.c.schasfoort-3@prinsesmaximacentrum.nl  of bel telefoonnummer 06 5017 30 49.

Meer informatie over het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie is te vinden op www.prinsesmaximacentrum.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct
Download de mobiele app

Neem een kijkje achter de schermen

Download de app en volg onze professionals in hun dagelijkse werk. Zo kom je alles te weten over werken in het Prinses Máxima Centrum.

Download in de App Store Download in de Play Store

Een aantal andere vacatures in Research