Klinisch Informaticus

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie wil én moet pionier zijn op het gebied van Informatie, Data en Technologie (IDT). De specialisten van deze afdeling hebben namelijk een belangrijke rol bij zowel de introductie van nieuwe mogelijkheden alsook door gerichte aandacht voor de inbedding en het gebruik daarvan in de praktijk. Evenals de gehele organisatie heeft de afdeling IDT een hoge ambitie, in het bijzonder op gebied van data, ICT, en zorgtechnologie. En levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de zorg, de research en de ontwikkeling van het eigen vakgebied.

Door de afdeling IDT op een innovatieve manier te organiseren – zorgtechnologie, data en ICT beheren en ontwikkelen binnen één afdeling- weet het Máxima zich echt te onderscheiden. Niet alleen krijgt het benutten van, bijvoorbeeld, data uit medische systemen veel meer aandacht. Ook de toevoeging van een toegewijd data intelligence- en data science team en de inzet van klinisch informatici maken de afdeling nog krachtiger in haar rol als digitale facilitator. Dit zijn geen hypetermen, ‘we zijn er echt mee aan de slag’, aldus Michiel Kooper – Directeur Informatie, Data & Technologie.

Geen dag op de afdeling IDT binnen het Máxima is hetzelfde. Het werk vraagt dagelijks om inventiviteit en creativiteit bij het vinden van de juiste oplossing van een vraagstuk. Enerzijds omdat nog niet alles is uitgekristalliseerd, anderzijds omdat baanbrekend werk daarom vraagt. Daarnaast is de complexiteit van de vraagstukken per definitie hoog en uitdagend.

Als jong én relatief kleine organisatie hebben we gekozen voor een flexibele én hybride inrichting van het werk(en). We geloven in loopbaanpaden, die aansluiten bij een ieders levensfase, ambitie en kwaliteiten. Daarnaast is er veel ruimte voor specialisatie, en geven we onze medewerkers de ruimte om zich te verdiepen en vakkennis uit te breiden. We hanteren de lijn van nauwe samenwerking zonder autonomie overboord te gooien.

Gestart als een start-up, bevindt de afdeling zich in een fase van professionaliseren en specialiseren. Alles met de uitgesproken ambitie om op informatie, data en zorgtechnologisch gebied voorop te lopen en een omgeving te creëren waarin medewerkers het allerbeste uit zichzelf kunnen halen.

Wat ga je doen?

Als Klinisch Informaticus heb je binnen ons centrum een leidende rol in de verbetering van informatievoorziening en zorgtechnologie binnen de patiëntenzorg. Nadruk binnen de functie ligt op innovaties binnen de informatievoorziening van het primaire zorgproces. Belangrijke andere aandachtsgebieden zijn het optimaliseren van de data-uitwisseling binnen het centrum en de informatie-uitwisseling met externe organisaties.

De Klinisch Informaticus neemt initiatief, acteert zelfstandig en levert een prominente bijdrage aan de selectie, inrichting, implementatie en continue verbetering van klinische informatiesystemen. Gezamenlijk bepalen de Klinisch Informatici het beleid, kaders en richtlijnen op het gebied van klinische informatica en zorgen zij voor de vertaling hiervan in architectuurprincipes.

Profiel

  • Een (bijna) afgeronde opleiding Klinische Informatica of vergelijkbaar;
  • Aantoonbare (werk)ervaring en kennis van beleid, bedrijfs- en informatieprocessen in de zorg;
  • In staat om te kunnen adviseren over bestaande, innovatieve en toekomstige informatievoorzieningen;
  • In staat om analyses en behoeften te vertalen naar innovatieve en pragmatische oplossingen;
  • In staat om anderen te stimuleren en mee te nemen in verbeteringen en veranderingen;
  • In staat om onder druk zowel overzicht en rust te bewaren als effectief en doelgericht te werken;
  • Vastberaden, doortastend en initiatiefrijk;
  • Empathisch, wendbaar en (organisatie)sensitief.

Vanwege groeimogelijkheden zijn wij op zoek naar twee nieuwe Klinisch Informatici. Wat maakt dat wij ook openstaan voor sollicitanten die recent of bijna zijn afgestudeerd.

Werken in het Prinses Máxima Centrum   

Het Prinses Máxima Centrum hanteert de cao Ziekenhuizen (FWG 65), waarbij het salaris minimaal € 3.850,- bruto en maximaal € 5.801,- bruto per maand bedraagt bij een fulltime werkweek (36 uur). Precieze inschaling is afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Hiernaast ontvang je 8,33 procent vakantietoeslag in mei en 8,33 procent eindejaarsuitkering in december.

Ook biedt het Prinses Máxima Centrum haar medewerkers de mogelijkheid gebruik te maken van de regeling Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA). Met deze regeling kunnen tijd- en geldbronnen geruild worden tegen doelen waardoor medewerkers een arbeidsvoorwaardenpakket kunnen samenstellen passend bij hun persoonlijke situatie en behoefte.

Interesse

Solliciteren kan door gebruik te maken van de oranje solliciteer button op deze pagina. We ontvangen graag jouw cv en motivatiebrief.

Heb je eerst nog vragen? Dan kun je terecht bij Marjolijn Elsinga, Manager IDT Zorg.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct

Een aantal andere vacatures in Academy & Stafdiensten