Junior onderzoeker Psycho-Oncologie – Groep Grootenhuis

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is een comprehensive cancer center dat zich richt op het verlenen van kinderoncologische zorg, het doen van kinderoncologisch onderzoek en het opleiden van professionals. De missie van het Prinses Máxima Centrum is: ieder kind met kanker genezen met optimale kwaliteit van leven. In het centrum is er veel aandacht voor fysiek, intellectueel, emotioneel en sociaal-maatschappelijk functioneren, zowel tijdens de behandeling als daarna.

Interculturele communicatie in de kinderoncologie: de INTERACT studie

Ongeveer een kwart van de mensen in Nederland heeft een migratie-achtergrond (CBS, 2021). Jaarlijks krijgen ongeveer 660 kinderen in Nederland kanker, waarvan er dus ongeveer 165 een migratie-achtergrond zullen hebben. Daarmee is er een grote diversiteit in culturele, etnische of religieuze achtergrond binnen ons centrum. Om iedereen passende zorg te kunnen bieden en om goed aan te kunnen sluiten bij eenieders waarden en behoeftes, is het belangrijk om aandacht te besteden aan interculturele communicatie. Miscommunicatie kan op termijn namelijk leiden tot grote gevolgen in de psychosociale en medische uitkomsten voor kinderen met kanker en hun gezin. Binnen de kinderoncologie is er tot nu toe wereldwijd nog nauwelijks onderzoek verricht naar interculturele communicatie. Voor een pilot studie naar interculturele communicatie in de kinderoncologie zijn wij daarom op zoek naar een onderzoeker voor 36 uur per week gedurende een periode van 1,5 jaar. Mogelijk (indien er extra financiering verkregen kan worden) is er uitzicht op verlenging naar een promotieplek.

Doel van het project

De INTERACT studie heeft als doel om (1) de huidige taal- en culturele barrières in de zorg voor

kinderen met kanker beter te begrijpen, en (2) om de communicatie tijdens een medisch consult in kaart te brengen en hierop te reflecteren met ouders en zorgverleners. Het eerste deel van de studie richt zich middels interviews op de huidige ervaringen, waarden en behoeften van ouders en zorgverleners met betrekking tot communicatie. Deel 2 richt zich op het observeren en analyseren van (mis)communicatie tijdens het medische consult. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als wederzijds begrip, nonverbale communicatie en verschillen in aannames of opvattingen over gezondheid en ziekte. Middels video-reflectieve sessies wordt vervolgens teruggeblikt met ouders en zorgverleners op elementen van het gesprek en gezocht naar aanknopingspunten om de communicatie te optimaliseren.

Met de uitkomsten van de INTERACT studie kunnen we toekomstige interventies ontwikkelen die beter aansluiten op de behoeften van gezinnen met een migratie-achtergrond en kunnen we de resultaten integreren in bestaande interventies voor kinderen met kanker en hun gezin. Hiermee leveren we zorg op maat en dragen we bij aan een optimale kwaliteit van leven voor alle kinderen met kanker en hun gezin.

Als onderzoeker op dit project zal je (onder begeleiding van de projectleiders en samenwerkingspartners) verantwoordelijk  zijn voor de dataverzameling (o.a. het interviewen van zorgverleners, ouders en kinderen,  het opnemen van gesprekken en het plannen en uitvoeren van reflectieve sessies) en voor het systematisch analyseren van de verzamelde data.

Betrokken projectleiders zijn: Dr. Sasja Schepers (Psycholoog/Onderzoeker Communicatie en Implementatie) en Prof. Dr. Martha Grootenhuis (PI Psycho-Oncologie). Samenwerkingspartners zijn: Prof Dr. Sandra van Dulmen (Hoogleraar Communicatie in de Gezondheidszorg), Dr. Gudule Boland (Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen, strategisch adviseur en projectleider) en Dr. Marijke Kars (Associate Professor Pediatric Palliative Care). De dagelijkse begeleiding vindt plaats door Dr. Sasja Schepers. Je zult worden aangesteld in de onderzoeksgroep van Prof. Dr. Martha Grootenhuis (https://research.prinsesmaximacentrum.nl/nl/onderzoeksgroepen/grootenhuis-groep).

Werkzaamheden

Uitvoeren project conform project plan, waarbij onder meer:

 • Verzamelen van onderzoeksdata (o.a. opnemen van gesprekken, uitvoeren van interviews en reflectieve sessies en afnemen van vragenlijsten) onder begeleiding van de projectleiders
 • Analyseren van onderzoeksdata onder begeleiding van de projectleiders
 • (bijdragen aan) publicaties van de onderzoeksresultaten in internationale vaktijdschriften
 • (bijdragen aan) presentaties van de onderzoeksresultaten op nationale en internationale bijeenkomsten
 • werk- en literatuurbesprekingen binnen de onderzoeksgroep en het instituut
 • jaarlijkse rapportage over de voortgang van het onderzoek

Persoonsprofiel

 • Je hebt interesse in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Ervaring met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek is een pré.

 • Je bent in het bezit van een master diploma in gedragswetenschappen, gezondheidswetenschappen of verplegingswetenschappen, of je hebt een vergelijkbare achtergrond.
  Een researchmaster en kennis van de medische psychologie zijn een pré.
 • Je hebt relevante onderzoekservaring en affiniteit met kinderoncologie.
  Ervaring binnen oncologie is een pré.
 • Je hebt relevante ervaring of affiniteit met interculturele communicatie. Naast een goede beheersing van de Nederlandse taal is het spreken van Turks, Berbers, Marokkaans-Arabisch, Farsi of Arabisch van het Midden-Oosten een pré.
 • Je kunt veel voorkomende statistische analyses zelfstandig uitvoeren (in SPSS of Nvivo/ATLAS).

Ervaring met kwalitatieve analyses is een pré.

 • Je beschikt over goede (wetenschappelijke) schrijfvaardigheid in zowel Nederlands als Engels.
 • Je hebt goede communicatieve en aantoonbare organisatorische vaardigheden.
 • Je bent zelfstandig maar tevens gericht op samenwerken, ook interdisciplinair.
 • Je bent flexibel, resultaatgericht en standvastig.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het betreft een aanstelling als onderzoeker voor maximaal 1,5 jaar op basis van 32-36 uur.
 • Het Prinses Máxima Centrum valt onder de CAO Ziekenhuizen.
 • Inschaling volgens CAO Ziekenhuizen in salarisschaal FWG 45
 • Standplaats is Utrecht.

Wervingsprocedure

 • Solliciteren is mogelijk tot 5 augustus 2022.
 • De sollicitatiegesprekken zullen naar alle waarschijnlijkheid worden gepland eind augustus 2022.
 • Aanvang aanstelling tussen oktober en december 2022.

Meer informatie over het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie is te vinden op www.prinsesmaximacentrum.nl.

Voor nadere inlichtingen over de vacature kun je contact opnemen met dr. Sasja Schepers via email s.a.schepers@prinsesmaximacentrum.nl.

Wij zien jouw brief met bijbehorend CV graag tegemoet. Je kunt solliciteren via de oranje knop “Solliciteer direct”.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct

Een aantal andere vacatures in Research