Hoofd Planning & Capaciteitsmanagement

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is een innovatie in de hoogcomplexe zorg. We gaan uit van de leefwereld van het kind en zetten daarbij in op een integrale aanpak van kinderkanker. We leveren zorg van aantoonbaar uitmuntende kwaliteit en maken daarbij optimaal gebruik van (technische en organisatorische) innovatieve oplossingen. We ontwikkelen een cultuur waarin we zoveel mogelijk handelen vanuit de beleving van kind, gezin en omgeving (met oog voor alle ontwikkelingsdomeinen van het kind) in een transparante, eerlijke en prettige werkomgeving. Zo streven wij in het Máxima naar de hoogste standaard voor kwaliteit in de kinderoncologische zorg.

Het Prinses Máxima Centrum is een ‘research hospital’ waar patiëntenzorg en onderzoek een twee-eenheid vormen. De structuur waarbinnen we dit vormgeven is het ‘Maxima Comprehensive Childhood Cancer Center’ (M4C). Parallel aan de vier klinische afdelingen van het Máxima kent het M4C vier hoofdprogramma’s: hemato-oncologie, neuro-oncologie, solide tumoren en kwaliteit van leven. Zogeheten ‘cross-cutting horizon themes’ versterken de verbinding tussen zorg en research. De M4C-programma’s hebben tot doel om (pre)klinische onderzoekers en professionals in de zorg – artsen, verpleegkundigsten, paramedici en psychosociale medewerkers – intensief te laten samenwerken. Allen in dienst van de missie.

Afgelopen jaren is er hard gewerkt en gebouwd aan een solide basis van de organisatie waarbinnen iedereen met veel passie en gedrevenheid werkt aan de gezamenlijke strijd tegen kinderkanker. Vanuit de kernwaarden ‘grensverleggend’ en ‘gepassioneerd’ gaat het Máxima de komende jaren verder om de strategische doelen te verwezenlijken. Onze inzet: de zorg voor kinderen met kanker en de mensen om hen heen wezenlijk verbeteren en vernieuwen door de integratie van zorg, research en opleiding. Daarnaast streven wij naar een positieve beleving door kind en ouders van de zorgverlening en de zorgprocessen.

Onderdeel van de volgende fase in de professionalisering van onze organisatie is de werving van een Hoofd voor de Afdeling Planning & Capaciteitsmanagement. Deze afdeling vormt een belangrijk onderdeel van onze zorg voor kind en ouders en werkt als vliegwiel door te zorgen voor passende roosters voor onze zorgprofessionals, passende planning van onze patiënten en een adequate afstemming van onze beschikbare ruimtes en modaliteiten op de vraag. Kind en ouders staan in ons werk centraal. Er wordt vanuit deze afdeling (30-35fte) op zowel tactisch als operationeel niveau gewerkt altijd ten dienste van het primaire proces. Daarnaast leveren zij een belangrijke bijdrage aan strategische projecten.

Het Hoofd Planning & Capaciteitsmanagement borgt de samenhang en integraliteit op rooster, planning & capaciteitsvraagstukken en rapporteert aan de Manager Bedrijfsvoering Zorg. De samenhang tussen capaciteit, roostering en planning is voor ons centrum zeer relevant en van cruciaal belang om de vraag van kind en ouders zo passend mogelijk te maken, ook met het oog op het medewerkers- en bedrijfsvoering perspectief.

De drie grootste functionaliteiten van die onder verantwoordelijkheid van het Hoofd in samenhang aangestuurd zullen worden zijn: integraal capaciteitsmanagement, patiënten planning en personele planning. Om deze drie functionaliteiten te ondersteunen en te laten werken zijn de aanpalende gebieden ook gepositioneerd binnen de afdeling en rapporterend aan het Hoofd Planning & Capaciteitsmanagement, zoals: advies en projecten, functioneel beheer ORTEC en agendabeheer HiX, Data, analyse en selfservice (dashboards) op het gebied van planning & Capaciteitsmanagement.

Samenwerking en verbinding met de rest van de organisatie is cruciaal voor een goede invulling van deze rol. Er is veel ruimte voor en vraag naar het continu doorvoeren van verbeteringen die ten goede komen van het hele Máxima, kind en ouders en de medewerkers. Uiteindelijk waarborgt het Hoofd Planning & Capaciteitsmanagement samen met het team en alle andere stakeholders een optimale afstemming tussen de diverse behoeftes en belangen. En creëert eveneens een optimale context om de medewerkers van de afdeling Planning & Capaciteitsmanagement vanuit professionaliteit en bevlogenheid bij te laten dragen aan onze belangrijke missie ieder kind met kanker genezen met optimale kwaliteit van leven.

Profiel

Het profiel van het Hoofd Planning & Capaciteitsmanagement ziet er als volgt uit:

De kandidaat beschikt over de volgende kennis en ervaring:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Relevante ervaring met en kennis van planning en/of capaciteitsmanagement in de zorg;
 • Ervaring met verandermanagement en of project/programma management in de zorg;
 • Leidinggevende ervaring binnen de zorg.

De kandidaat beschikt over de volgende capaciteiten:

 • Kan handelen vanuit de missie waarin het perspectief van kind en ouders centraal staat;
 • Heeft visie en durft beslissingen te nemen. Resultaatgericht, daadkrachtig, met oog en oor voor de omgeving en stakeholders;
 • Is in staat om integraliteit te borgen en balans te vinden tussen analyseren en pragmatisch toepassen;
 • Is in staat op abstractieniveau complexe processen te doorgronden en daarbij in staat om de doorvertaling te maken voor de betekenis hiervan voor de werkprocessen in de operatie;
 • Is in staat om mensen mee te nemen in veranderingen en processen te optimaliseren in lijn met de missie en uitgangspunten
 • Is verbindend en heeft oog en oor voor verschillende belangen en weet deze in perspectief te plaatsen/op de juiste manier te vertalen

En de volgende leiderschaps-/persoonskenmerken:

 • Is gewend om te werken in een hectische-, complexe- en dynamische omgeving die volop in ontwikkeling is, waar nieuwe initiatieven worden omarmd;
 • Beschikt over sterke beïnvloedingsvaardigheden; heeft lef, toont initiatief, is gedreven, overtuigt, inspireert en weet wanneer mee te bewegen;
 • Past situationeel leiderschap toe: motiveert, faciliteert, prikkelt, coacht en delegeert.
 • Is innovatief, proactief, ondernemend, flexibel en empathisch:
 • Is omgevings- en organisatiesensitief; gericht op integrale samenwerking en op ontwikkeling; is (zelf)kritisch en opbouwend.

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Dat is de missie van het Prinses Máxima Centrum. Het Prinses Máxima Centrum is geopend in juni 2018 en gevestigd in Utrecht als nationaal centrum voor alle kinderen en adolescenten met kanker. Ieder jaar krijgen in Nederland circa 600 kinderen kanker en zo’n 150 kinderen krijgen een recidief na een eerdere behandeling. Het Prinses Máxima Centrum is een Comprehensive Cancer Center, dat zich richt op het verlenen van kinderoncologische zorg, het doen van kinderoncologische research en het opleiden van professionals. Intensieve samenwerking is nodig om te komen tot een toonaangevend, internationaal topcentrum.

Grensverleggend en gepassioneerd zijn de kernwoorden die de cultuur en uitstraling van het Máxima bepalen. We gaan verder dan anderen ooit gegaan zijn, en we doen dat met hart en ziel.

Arbeidsvoorwaarden                      

Het Prinses Máxima Centrum hanteert de cao Ziekenhuizen (FWG 65), waarbij jouw salaris minimaal €3.850,- euro bruto en maximaal €5.801,- euro bruto per maand bedraagt bij een fulltime werkweek (36 uur). Precieze inschaling is afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Hiernaast ontvang je 8,33 procent vakantietoeslag in mei en 8,33 procent eindejaarsuitkering in december.

Ook biedt het Prinses Máxima Centrum haar medewerkers de mogelijkheid gebruik te maken van de regeling Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA). Met deze regeling kunnen tijd- en geldbronnen geruild worden tegen doelen waardoor medewerkers een arbeidsvoorwaardenpakket kunnen samenstellen passend bij hun persoonlijke situatie en behoefte.

Interesse

Solliciteren kan door gebruik te maken van de oranje solliciteer button op deze pagina. We ontvangen graag jouw cv en motivatiebrief.

Heb je eerst nog vragen? Dan kun je terecht bij Elke Harbers, Manager Bedrijfsvoering Zorg (E.Harbers@prinsesmaximacentrum.nl)

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct

Een aantal andere vacatures in Zorg