Functionaris Gegevensbescherming

Het Prinses Máxima Centrum is het grootste kinderoncologisch onderzoeksziekenhuis van Europa. Als toonaangevend internationaal topcentrum is samenwerking cruciaal in onze vooruitgang. We streven ernaar om privacy bewuste en gegevens beschermende omgeving te bieden aan alle betrokkenen. Hiervoor zijn wij op zoek naar een toegewijde Functionaris Gegevensbescherming (FG) om onze organisatie te versterken.

Als Máxima Comprehensive Childhood Cancer Center (M4C) versnellen we de translatie van fundamenteel, preklinisch en klinisch onderzoek naar de klinische praktijk. In de volgende strategieperiode (2024-2028) gaan we naar een verdere integratie, met zorg, research en opleiding als een onlosmakelijke eenheid. De wisselwerking tussen research en zorg leidt tot meer inzicht in het ontstaan van kanker en tot nieuwe perspectieven op genezing. Zo kunnen we werken aan de best mogelijke zorg.

De focus op innovatie zit in het DNA van het Máxima. Als onderzoeksziekenhuis richten we ons op kennisvermeerdering, veelbelovende innovaties en op het versnellen van de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en interventies. Voortdurend zoeken wij naar nieuwe inzichten en ideeën die de kansen op meer genezing met zo min mogelijk schade vergroten.

Het Máxima heeft vooral een sterke ambitie om internationaal een voortrekkersrol te spelen bij de inzet van nieuwe vormen van therapie in een zo vroeg mogelijk stadium van de behandeling. Essentieel voor onze missie is daarbij om – stevig geworteld in de bestaande samenwerkingen – een verdergaande beweging richting internationalisering te maken.

Hoewel er de afgelopen jaren veel is bereikt, is er nog veel te doen om onze missie dichterbij te brengen.

De functie

De functionaris gegevensbescherming (FG) ziet als interne adviseur en toezichthouder van het Prinses Máxima Centrum toe op de toepassing en de naleving van de privacyregels, met een brede focus op (internationale) privacywetgeving, juridische aspecten en specifieke uitdagingen zoals klinisch onderzoek bij kinderen. 

Risicoanalyse, oog voor de bedrijfsvoering van het onderzoeksziekenhuis en inachtneming van de wettelijke voorschriften zijn sleutelbegrippen voor deze functie. In onze uitdagende en dynamische omgeving, waar de organisatie voorop wil lopen en grensverleggend zoekt naar mogelijkheden om haar missie te realiseren, bewaak je de juiste balans tussen gegevensbescherming en vooruitgang.

Accenten van de FG van het Máxima:

  • Zorg dragen voor naleving en adviseren over nationale en internationale wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKGZ), Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), Clinical Trial Regulatie (European CTR), HIPAA, en andere relevante privacy-voorschriften;
  • Beoordelen van gegevensverwerkingen en privacy-risico’s met aandacht voor bedrijfsvoering, zorg en onderzoek, waarbij je privacy-risico’s op diverse deelgebieden identificeert;
  • Nieuwsgierigheid en assertiviteit tonen vanuit de zelfstandige expertrol, met een gestructureerde aanpak (ten behoeve van adoptie), bewustwordingsinitiatieven en vooruitdenkend vermogen.

De FG heeft een onafhankelijke positie binnen het Máxima en rapporteert aan de Raad van Bestuur; organisatorisch is deze functie ondergebracht bij het Bestuursbureau.  

Profiel

Je bent een zelfbewuste en vakbekwame inhoudsdeskundige en beschikt over het vermogen om wendbaar en doelgericht te blijven in jouw werk.

Wat breng je nog meer mee?

  • Uitgebreide kennis van privacywetgeving, met specifieke diepgang in nationale, Europese en internationale wetten, inclusief een grondig begrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • Kennis van en ervaring met informatietechnologieën en persoonsgegevensbeveiliging;
  • Vermogen om strategisch te denken en risico’s nauwkeurig in te schatten en de mogelijke gevolgen adequaat uit te leggen;
  • Duidelijke en effectieve communicatiestijl, in staat om naadloos te schakelen tussen interne en externe stakeholders; tegelijkertijd kun je weerstand bieden en de status quo op een constructieve manier uitdagen, waarbij je bewust bent van de betrekkelijkheid van je eigen functie in het grotere geheel;
  • Gestructureerde en met een vooruitdenkende aanpak, waardoor je collega’s bewust maakt en begeleidt bij privacy-gerelateerde aangelegenheden;
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Affiniteit en bij voorkeur ook kennis/ervaring met zorg en onderzoek, met specifieke aandacht voor researchgerichte privacyvraagstukken.

Wij bieden jou

Het Prinses Máxima Centrum hanteert de cao Ziekenhuizen (FWG 65), waarbij het salaris minimaal €4.244,- euro bruto en maximaal €6.396,- euro bruto per maand bedraagt bij een fulltime werkweek (36 uur). Het betreft een aanstelling voor 32 uren per week. Precieze inschaling is afhankelijk van jouw opleiding en ervaring.

Het Prinses Máxima Centrum

Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Dat is de missie van het Prinses Máxima Centrum. Het Prinses Máxima Centrum is geen gewoon ziekenhuis, maar een onderzoeksziekenhuis. We zijn een centrum waar het draait om integratie van zorg, onderzoek en opleiding. Samenwerking is essentieel om een toonaangevend, internationaal topcentrum te zijn. 

Interesse

Solliciteren kan door gebruik te maken van de oranje solliciteer button op deze pagina. We ontvangen graag jouw cv en motivatiebrief. Graag willen we je vragen om zo snel als mogelijk en uiterlijk woensdag 6 maart te reageren. 

Heb je eerst nog vragen? Dan kun je terecht bij Ton van Dooremalen, Bestuurssecretaris.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct

Een aantal andere vacatures in Academy & Stafdiensten