Functionaris Gegevensbescherming

Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Dat is de missie van het Prinses Máxima Centrum. Het Prinses Máxima Centrum is een comprehensive cancer center, dat zich richt op het verlenen van kinderoncologische zorg, het doen van kinderoncologische research en het opleiden van professionals. Samenwerking is essentieel om een toonaangevend, internationaal topcentrum te zijn. Grensverleggend en gepassioneerd zijn de kernwoorden die de cultuur en uitstraling van het Prinses Máxima Centrum bepalen. We gaan verder dan anderen ooit gegaan zijn, en we doen dat met hart en ziel.

Om het hoofd te kunnen bieden aan risico’s op het gebied van de informatievoorziening is in het Prinses Máxima Centrum in 2020 een organisatiestructuur voor privacybescherming en informatiebeveiliging ingevoerd, die is gebaseerd op het Three lines of defense-model. Uitgangspunt van dit model is dat het lijnmanagement (eerste lijn) verantwoordelijk is voor haar eigen processen. Daarnaast is er een tweede lijn deze eerste lijn ondersteunt, adviseert en coördineert en die bewaakt of het management zijn aangesteld om verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk neemt. Ook bepaalde beleidsvoorbereidende taken en het organiseren van risico assessment zijn taken van de tweede lijn. De derde lijn controleert of het samenspel tussen de eerste en tweede lijn soepel functioneert en velt daarover een objectief, onafhankelijk oordeel met mogelijkheden tot verbetering met rechtstreekse rapportage aan de Raad van Bestuur.

In het Prinses Máxima Centrum adviseert de Functionaris Gegevensbescherming zowel binnen de tweede als de derde lijn. Ook informeert de Functionaris Gegevensbescherming de eerste lijn over hun verplichtingen met betrekking tot privacybescherming en ziet toe op de naleving van wettelijke verplichtingen (AVG, WGBO) in dat kader. De Functionaris Gegevensbescherming werkt samen met en is contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens, bij wie de Functionaris Gegevensbescherming ook eventueel voorkomende datalekken meldt.

Taken

Beleid, regie en coördinatie privacybescherming

 • Het onafhankelijk en zelfstandig toezien op de bescherming van persoonsgegevens binnen het Prinses Máxima Centrum;
 • Het actueel houden van het privacy-beleid;
 • Het toezicht houden op implementatie en naleving van het privacy-beleid;
 • Het verzamelen en registreren van informatie over de aanwezige verwerkingen van persoonsgegevens in een daartoe ingericht register;
 • Het opstellen van periodieke rapportages aan de Raad van Bestuur over het hiervoor genoemde.

Voorlichting, advies en ondersteuning privacybescherming

 • Intern aanspreekpunt voor privacy gerelateerde vragen;
 • Adviseren van de raad van bestuur en het management over de uitvoering van het privacy-beleid en eventuele of noodzakelijke bijsturing;
 • Draagt zorg voor de voorlichting en de interne opleidingen van het personeel op het gebied van privacy in het kader van privacy bewustzijn;
 • Draagt zorg voor het draagvlak voor privacy-beleid door tijdig af te stemmen met verschillende stakeholders, zoals Raad van Bestuur en lijnmanagement.

Profiel

 • Niveau van deskundigheid in verhouding met de gevoeligheid, complexiteit en hoeveelheid van de persoonsgegevens die het Prinses Máxima Centrum verwerkt;
 • Expertise in nationale en Europese wetten en prijktijken over bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van een grondig inzicht in de AVG;
 • Ervaring met en kennis van informatietechnologieën en persoonsgegevensbeveiliging;
 • In staat om, naast het toetsen en controleren, mee te denken en te adviseren;
 • In staat om de belangenafweging te maken tussen privacy en werkbaarheid;
 • In staat om te verbinden, te overtuigen en te vernieuwen;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk);
 • Affiniteit met gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het Prinses Máxima Centrum valt onder de cao ziekenhuizen;
 • Het betreft een aanstelling voor 1 jaar met daarna de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd;
 • De functie is ingeschaald in FWG 65 van de CAO ziekenhuizen;
 • De schatting is dat deze functie in 32-36 uur per week ingevuld kan worden (36 uur is fulltime).

Interesse?

Solliciteren kan via de oranje button “solliciteer direct”. Wij ontvangen graag een cv én motivatiebrief. Voor vragen over de functie kun je terecht bij Ton van Dooremalen, Secretaris Raad van Bestuur, via A.L.J.vanDooremalen@prinsesmaximacentrum.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct

Een aantal andere vacatures in Academy & Stafdiensten