Chief Technology Officer (CTO)

Context

Het kunnen voldoen aan de missie van het Prinses Máxima Centrum is hoge mate afhankelijk van doorbraken in de zorg en research door innovatie. Informatievoorziening, datamanagement en (medische) technologie zijn belangrijke facilitators om deze innovatie te kunnen realiseren. Het Prinses Máxima Centrum wil en moet pionier zijn op het gebied van IDT (informatie, data en technologie). De beste zijn behoort tot de fundamenten van de verschillende afdelingen van het Prinses Máxima Centrum. Daarmee wordt IDT niet gezien als kostenpost maar als driver van de noodzakelijke innovatie.    Bij veel zorgorganisaties zoals het Prinses Maxima Centrum gaat de groei van technologische mogelijkheden harder dan het vermogen om ‘social change’ snel op te vangen. Dit maakt de ontwikkeling, acceptatie en gebruik van technologie veel complexer. De reguliere operationele IDT-processen vragen om andere sturing dan de IDT-innovatieprocessen. Nieuwe IDT introduceren en adequaat beheren is inmiddels van een andere orde dan het strategisch ontwikkelen en implementatierijp maken van IDT-innovaties. Het Prinses Maxima Centrum heeft ervoor gekozen om beide disciplines nu gerichter te verstevigen en door te ontwikkelen onder leiding van de Chief Technology Officer. Zo kan de bijdrage van technologie aan de overleving en kwaliteit van leven van kinderen met kanker sneller en intensiever worden. De Chief Technology Officer vervult daarmee een cruciale rol in de realisatie van de ambities van het Prinses Máxima Centrum.

Positionering

De Chief Technology Officer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de IDTinnovatie- & ontwikkelagenda en de implementatie, uitrol en beheer daarvan door aansturing van de IDT-afdeling. De CTO weet goed de strategische belangen van het Prinses Máxima Centrum richting samenwerkingspartners te behartigen en haar positie in deze stevig neer te zetten. De CTO rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur en geeft direct leiding aan de afdeling IDT. Gedurende 2019 – 2020 zal de CTO vallen onder verantwoordelijkheid van de COO.

Rol

De Chief Technology Officer signaleert met een ‘outside-in focus’ nationale en internationale ontwikkelingen en innovaties op IDT-gebied in de zorg. Zij/hij beoordeelt deze op bruikbaarheid voor het Prinses Máxima Centrum en vertaalt deze naar strategisch en tactisch beleid, ontwikkelagenda’s en adviseert management en raad van bestuur hierover. De CTO vertaalt businessmodellen in een IDT-strategie, met onderliggende programma’s en bijbehorende projectenportfolio’s.

De Chief Technology Officer stimuleert een ondernemende trial-and-error-cultuur om de behoeften van de organisatie te vertalen naar nieuwe oplossingsmodellen. De ruimte om te experimenteren vraagt om een heel nieuwe kijk op het aansturen van innovatieteams en op het aanpakken van innovatieprojecten. De CTO levert nieuwe innovaties op en zorgt voor de implementatie en uitrol daarvan in het Prinses Máxima Centrum. De CTO zal daarbij goed oog moeten houden voor de diversiteit en aard van de vraagstukken van de verschillende afdelingen en helder de vertaalslag moeten kunnen maken naar mogelijke innovatiepartners.

Het Prinses Máxima Centrum bevindt zich op het gebied van ICT, digitale transformatie, datamanagement, informatievoorziening en medische technologie in een fase van herpositionering en omvorming. De Chief Technology Officer zal leidinggeven aan dit proces richting een volwaardige eigentijdse IDT-afdeling (Informatievoorziening, Datamanagement en (medische) Technologie) met de betrokken interne en externe stakeholders.

Het Prinses Máxima Centrum kent na de razendsnelle opening in 2018 nog kinderziektes op het gebied van de standaard ICT. Deze problemen belemmeren de vooruitgang van het centrum, beïnvloeden het primaire proces en zorgen voor uitdagingen op de werkvloer. De Chief Technology Officer zal sturing geven aan een adequate inrichting van het beheer en de verbetering van de IDT-operations waarbij het primaire proces centraal staat.

De afdeling

Sinds de oprichting van het Prinses Máxima Centrum heeft de huidige afdeling ICT zich vanuit een startup setting zeer goed en snel ontwikkeld tot wat het nu is. De afdeling richt zich nu op een doorontwikkeling en omvorming naar een internationale IDT-signatuur. De afdeling kent vier onderdelen; Zorginnovatie, Researchinnovatie, Zorg/medische technologie en IDToperations. De huidige afdeling bestaat uit 17 personen en zal in de nabije toekomst worden uitgebreid naar (circa) 23 personen waaronder extra IDT-researchers. De afdeling is in korte tijd opgebouwd tot een high performance team van zelfstandige professionals met daaromheen een buitenschil van dedicated ketenpartners. Deze ketenpartners zijn externe partijen die operationeel actief zijn.

Een belangrijke rol is weggelegd voor de servicedesk voor wat betreft de ondersteuning, de ontwikkeling en de uitbreiding van de ICT-systemen en de ondersteuning van de medische technologie. Binnen het team is zowel kennis van ICT als van zorgtechnologie goed geborgd. Het onderdeel IDT-operations is nieuw en moet gaan werken aan een verdere doorontwikkeling van de basis, de structuur en integratie met de primaire processen (patiënt journeys en research investigators).

Het Prinses Máxima Centrum maakt thans nog gebruik van een eigen domein binnen het ITsysteem van het UMCU. In lijn met de wens voor verdere ontvlechting van de systemen wenst Prinses Máxima Centrum een eigen systeem in gebruik te nemen met directe synchronisatie met het UMCU. Daarnaast ligt de focus van de innovatie-onderdelen op de formulering en realisatie van de ambitieuze innovatieagenda van het centrum. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan de toepassing van artificial intelligence, business analytics, informatiebeveiliging, EPD, PGO en data science. In 2019 starten diverse meerjarige innovatie-initiatieven die volledig ten dienste komen te staan van een ontwikkelagenda voor het primaire proces.

De Chief Technology Officer:

 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft (ruime) directie-ervaring rondom zorgtechnologie, datascience en (zorg)ICT, opgedaan in complexe zorgomgeving (vergelijkbaar met het Prinses Máxima Centrum);
 • heeft een bewezen trackrecord op het gebied van innovatie- en veranderingsmanagement, weet professionele (snelgroeiende) organisaties naar een hoger plan te tillen;
 • heeft een neus voor (technische) innovaties en weet in te spelen op de meest recente ontwikkelingen in de (internationale) markt;
 • beschikt bij voorkeur over een internationaal netwerk met C-level partners;
 • durft vroeg in te stappen en hier en daar een (verantwoord) risico te nemen;
 • weet complexe organisaties te doorgronden, is een sterk, inspirerend visionair met scherpe blik die een meerjarige strategie kan uitzetten;
 • is strategisch denker met de nodige verbeeldingskracht, kan ontwikkelingen in zorglandschap duiden en vergezichten schetsen;
 • weet zich stevig te positioneren in het politiek/bestuurlijke krachtenveld, heeft RvB statuur;
 • weet het belang van IDT-innovatie over te brengen aan zakelijke partners;
 • weet de IDT-strategie aan het publiek te verkopen;
 • bezit een sterke mate van stressbestendigheid en acteert daadkrachtig, houdt te allen tijde overzicht (ook in chaotische en complexe situaties);
 • is conceptueel en analytisch sterk, grijpt er overheen;
 • heeft gevoel voor verhoudingen en initieert, bouwt en onderhoudt een relevant netwerk met (potentiële) ketenpartners en andere externe partijen;
 • moet kunnen overtuigen, begrijpen, enthousiasmeren en (ver)binden;
 • weet de juiste mensen in te zetten om specifieke problemen op te lossen;
 • (onder)handelt scherp en trefzeker, is stevig en volhardend;
 • voelt zich thuis in een zeer ambitieuze omgeving waar ‘de beste willen zijn’ de norm is;
 • heeft een verbindende leiderschapsstijl en is in staat medewerkers mee te nemen in de te volgen koers/strategie;
 • is ondernemend, gaat (noodzakelijke) interventies en uitdagingen niet uit de weg, denkt buiten de gebaande paden en heeft lef;
 • is sparringpartner voor raad van bestuur, medici en verpleegkundigen;
 • heeft affiniteit met zorg en (kinder)oncologie.

 

Procedure

Het Prinses Máxima Centrum laat zich in deze procedure bijstaan door Holtrop Ravesloot executive search. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van der Linden Martínez (telefoon 020 – 6470201). Belangstellenden (m/v) wordt verzocht hun CV en motivatie, bij voorkeur per e-mail, te richten aan reacties@holtropravesloot.nl (uiterlijk zondag 24 februari). Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct
Download de mobiele app

Neem een kijkje achter de schermen

Download de app en volg onze professionals in hun dagelijkse werk. Zo kom je alles te weten over werken in het Prinses Máxima Centrum.

Download in de App Store Download in de Play Store

Een aantal andere vacatures in Academy & Stafdiensten