Bestuurder Prinses Máxima Centrum Foundation – Voorzitter

De Prinses Máxima Centrum Foundation is een stichting die fondsen werft en heeft een cruciale rol het centrum van kapitaal impulsen te voorzien en daarmee een versneller te zijn in het realiseren van de missie. Dankzij schenkingen van o.a. particulieren, bedrijven, fondsen en stichtingen kan de Prinses Máxima Centrum Foundation bijdragen om voorzieningen te realiseren, innovatieve behandelingen te ontwikkelen en vooruitstrevend onderzoek te doen die buiten de reguliere begroting of zorgdekking vallen. Hetgeen van cruciaal belang is om de genezingskans te verhogen én het welzijn van het kind en gezin te bevorderen.

In de basis is de opdracht aan de Foundation om de komende jaren een betekenisvolle financiële bijdrage te leveren aan de missie in het algemeen. Daarbij is de werving expliciet gericht op het ophalen van gelden die  bijdragen aan de kerndoelen van het strategisch meerjarenplan 2020-2024 van het Prinses Máxima Centrum. Het team van de Foundation staat voor de uitdaging deze kerndoelen te vertalen naar ‘werfbare’ projecten.

De Foundation heeft tot doel haar donateurs (groot en klein) blijvend te verbinden. Zij vormen namelijk het fundament van de Foundation, waardoor de zo nodige projecten binnen het Prinses Máxima Centrum mogelijk worden gemaakt. Vandaar dat de donateur altijd centraal staat. Ook breiden we daar waar mogelijk, via persoonlijke benadering, de groep donateurs uit. Dit geldt voor de corporate partnerships, voor de (service) clubs die in actie komen, de fondsen en stichtingen, de vermogende particulieren en de mensen die de Foundation opnemen in hun testament.

De Foundation werkt met een wervingsbegroting waarin alle projecten en programma’s zijn opgenomen waarvoor dat jaar wordt geworven met het bijbehorende bedrag. Hiervoor worden de volgende criteria gehanteerd:

 • focus op de doelen en thema’s van het strategisch meerjarenplan van het Máxima
 • vliegwiel/overbrugging (startgeld)
 • innovatieve behandelingen en/of vooruitstrevend onderzoek
 • centrum breed effect

Het team bestaat uit 10 medewerkers: 5 (parttime) fondsenwervers, 2 projectmanagers, een collega marketing & communicatie, plus een managementassistent en een directeur. De Foundation heeft een ‘one-tier board’ als bestuursmodel. In dit model maken de toezichthouders deel uit van het bestuur. In de one-tier board wordt onderscheid gemaakt tussen uitvoerende bestuurders en onafhankelijke bestuurders. Alleen een onafhankelijke bestuurder mag de taak van voorzitter van het bestuur vervullen.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2 bestuursleden. Ten einde de Foundation en haar directeur optimaal te kunnen ondersteunen streven we naar inbreng van bestuursleden vanuit diverse professionele disciplines:

 • Goede doelen / fondsenwerving;
 • Juridische vraagstukken (notarieel, estate planning);
 • Financiën (w.o. de beleggingscommissie);
 • Communicatie / marketing / PR;
 • Algemeen bestuurlijk;
 • Gezondheidszorg & life sciences.

Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op: https://foundation.prinsesmaximacentrum.nl/.

Profiel

Wegens het aanstaande uittreden van de uitvoerend bestuurder/voorzitter ontstaat een vacature met onderstaand profiel:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • relevante bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 • in staat om vanuit een ondernemende en open houding samen tot resultaten te komen;
 • In staat om het Máxima verhaal te kunnen overbrengen;
 • authentiek, empathisch, sympathiek en respectvol met een sterk verbindend vermogen;

Tot slot, we vinden het uiteraard belangrijk dat je affiniteit hebt met gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek.

Het bestuur vergadert viermaal per jaar in aanwezigheid van de directeur van de Foundation. Ook andere leden van de RvB van het Maxima kunnen deelnemen aan de vergadering van het bestuur van de Foundation. Vergaderingen komen in overleg tussen de voorzitter en de directeur tot stand. Bestuursleden nemen vanzelfsprekend ook deel aan de verschillende activiteiten van de Foundation. Daarnaast wordt aan  bestuursleden incidenteel extra tijd gevraagd vanuit hun specifieke deskundigheid, ter ondersteuning van werkzaamheden of als klankbord bij vraagstukken die spelen binnen de Foundation.

Alle bestuursleden zetten zich met hart en ziel in en dragen daarmee bij aan de belangrijke missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Deze functie is derhalve onbezoldigd.

Interesse

Interesse kunt u kenbaar maken door uw cv en korte motivatie in te dienen via de oranje solliciteer button op deze pagina. De sluitingsdatum is zondag 23 april.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Lot Jens, directeur Foundation. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct

Een aantal andere vacatures in Academy & Stafdiensten