Adviseur Integraal Capaciteitsmanagement

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is een innovatie in de hoogcomplexe zorg. We gaan uit van de leefwereld van het kind en zetten daarbij in op een integrale aanpak van kinderkanker. We leveren zorg van aantoonbaar uitmuntende kwaliteit en maken daarbij optimaal gebruik van (technische en organisatorische) innovatieve oplossingen. We ontwikkelen een cultuur waarin we zoveel mogelijk handelen vanuit de beleving van kind, gezin en omgeving (met oog voor alle ontwikkelingsdomeinen van het kind) in een transparante, eerlijke en prettige werkomgeving. Zo streven wij in het Máxima naar de hoogste standaard voor kwaliteit in de kinderoncologische zorg.

Planning en capaciteitsmanagement in het Máxima is gericht op het optimaal faciliteren van de missie en doelstellingen van het Máxima. De afdeling heeft aansluiting op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Er wordt integraal gewerkt, dat wil zeggen dat alle mogelijke componenten die invloed hebben op het effectief inzetten van onze beschikbare capaciteit worden meegenomen.  De zorgvraag in het Máxima is niet of nauwelijks te sturen, en vraagt om een andere benadering van capaciteitsmanagement. Wij kennen geen seizoen patronen, wachtlijsten en toegangstijden. Vanuit een integrale blik kijken we hoe we onze mensen en middelen optimaal kunnen inzetten passend bij de zorgvraag en onze missie. We stellen kind en ouder centraal en streven naar een zo soepel mogelijk proces met snelle toegang en minimale wachttijd. Dit vraagt flexibiliteit van onze organisatie, waarbij we voor onze zorgprofessionals streven naar een gelijkmatige werklast.

Het Máxima heeft het afgelopen jaar stappen gezet in de ontwikkeling van integraal capaciteitsmanagement en werkt nu toe naar een structurele inbedding in de organisatie. De Adviseur Integraal Capaciteitsmanagement draagt zorg voor de (door)ontwikkelen van de visie en het beleid op het gebied van integraal capaciteitsmanagement, het identificeren van verbeterpotentieel en het implementeren van veranderingen. Vanuit een onafhankelijke positie geeft de adviseur gevraagd en ongevraagd advies, verbindt ondersteunende data met de dagelijkse praktijk en presenteert analyses overtuigend. De keuzes en afwegingen worden gemaakt op basis van afspraken en uitgangspunten in nauwe samenwerking met stakeholders in het primaire proces, onze research afdelingen en het naastgelegen UMCU/WKZ.

De werkzaamheden en taken van de Adviseur Integraal Capaciteitsmanagement zijn zowel structureel als projectmatig van aard:

 • Vertalen van het ‘framework’ van integraal capaciteitsmanagement naar concrete werkzaamheden en taken passend bij het Máxima;
  • Bijvoorbeeld: inzicht in en optimaliseren van inzet van personeel, blauwdrukplanning, prospectief en retrospectief evalueren van de capaciteit.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van periodieke rapportages en advies hierop aan het management – al dan niet in samenwerking met één van de andere adviseurs of het Hoofd;
 • Coördineren en optimaliseren van capaciteitsvraagstukken (projectmatig, als onderdeel van een team of als projectleider);
 • In nauwe afstemming met het Hoofd Planning & Capaciteitsmanagement zorgen dat de volgende stappen worden gezet in de (door)ontwikkeling van Capaciteitsmanagement in het Máxima.

De adviseur vormt een team samen met een aantal andere adviseurs met aandachtsgebieden patiënten-, personele planning, data en systemen. Ze werken autonoom, prioriteren onderling en stemmen waar nodig af met het Hoofd Planning & Capaciteitsmanagement.

Profiel

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Relevante werkervaring op gebied van integraal capaciteitsmanagement in de zorg;
 • In staat om processen te doorgronden en te vertalen naar (advies over) capaciteit;
 • Verbind analytische en cijfermatige vaardigheden met de praktijk;
 • Sterke communicatie- en presentatievaardigheden;
 • Innovatief, proactief, ondernemend, flexibel en empathisch;
 • Zelfstandig en teamplayer;
 • Herkenning in onze kernwaarden: grensverleggend en gepassioneerd.

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Dat is de missie van het Prinses Máxima Centrum. Het Prinses Máxima Centrum is geopend in juni 2018 en gevestigd in Utrecht als nationaal centrum voor alle kinderen en adolescenten met kanker. Ieder jaar krijgen in Nederland circa 600 kinderen kanker en zo’n 150 kinderen krijgen een recidief na een eerdere behandeling. Het Prinses Máxima Centrum is een Comprehensive Cancer Center, dat zich richt op het verlenen van kinderoncologische zorg, het doen van kinderoncologische research en het opleiden van professionals. Intensieve samenwerking is nodig om te komen tot een toonaangevend, internationaal topcentrum.

Grensverleggend en gepassioneerd zijn de kernwoorden die de cultuur en uitstraling van het Máxima bepalen. We gaan verder dan anderen ooit gegaan zijn, en we doen dat met hart en ziel.

Arbeidsvoorwaarden                      

Het Prinses Máxima Centrum hanteert de cao Ziekenhuizen (FWG 60), waarbij jouw salaris minimaal €3.389,- euro bruto en maximaal €4.964,- euro bruto per maand bedraagt bij een fulltime werkweek (36 uur). Precieze inschaling is afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. Hiernaast ontvang je 8,33 procent vakantietoeslag in mei en 8,33 procent eindejaarsuitkering in december.

Ook biedt het Prinses Máxima Centrum haar medewerkers de mogelijkheid gebruik te maken van de regeling Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA). Met deze regeling kunnen tijd- en geldbronnen geruild worden tegen doelen waardoor medewerkers een arbeidsvoorwaardenpakket kunnen samenstellen passend bij hun persoonlijke situatie en behoefte.

Interesse

Solliciteren kan door gebruik te maken van de oranje solliciteer button op deze pagina. We ontvangen graag jouw cv en motivatiebrief.

Heb je eerst nog vragen? Dan kun je terecht bij Elke Harbers, Manager Bedrijfsvoering Zorg (E.Harbers@prinsesmaximacentrum.nl)

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct

Een aantal andere vacatures in Zorg