Adviseur Crisisbeheersing

Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Dat is de missie van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Een centrum waar zorg en research nauw samenwerken om meer kinderen met kanker te genezen. Bovendien bepaalt de impact van de behandeling van de ziekte, inclusief late effecten, in grote mate het welzijn van het kind, maar ook van de ouders en omgeving. Deze samenhang hebben wij als medewerkers steeds voor ogen in alles wat wij doen.

In ons centrum staan het kind, ouders, broers en zussen altijd voorop. Dat is logisch aangezien het Prinses Máxima Centrum een initiatief is van ouders van kinderen met kanker en zorgprofessionals. Ons denken en doen is vanuit de leefwereld van het kind. Wij zijn teamspelers, werken met korte lijnen en veel aandacht voor ontwikkeling, onderwijs en opleiding. We gaan grensverleggend en gepassioneerd te werk en zetten ons iedere dag weer maximaal in voor de kinderen.

Organisatiestructuur
Het Prinses Máxima Centrum wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. De organisatie is plat en compact en kenmerkt zich door korte lijnen. De organisatie is ingedeeld in het onderdeel zorg, research, staf (inclusief Academy) en aanpalend de Foundation. Gestreefd wordt zoveel mogelijk een slagvaardige en resultaatverantwoordelijke organisatie neer te zetten.

Meer informatie, waaronder het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan, is te vinden op www.prinsesmaximacentrum.nl

Positie en typering
De adviseur crisisbeheersing is verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen bij de voorbereiding, ontwikkeling, inrichting en bewaking van beleid op het gebied van crisisbeheersing. Hieronder valt ook het ontwikkelen en coördineren van het OTO programma, zoals omschreven in het resultaatgebied kernactiviteiten. Leidend hierbij is het strategische kader continuïteitsplan en het integraal crisisplan. Hiërarchisch en functioneel valt deze functie onder de Manager Facilitair Bedrijf. Functioneel stemt deze functie ook samen met de crisiscoördinatoren en rapporteert periodiek aan RvB. De rol van crisiscoördinator wordt ingevuld door een groep tactisch managers uit organisatie die elkaar in een rooster afwisselen.

Ten tijde van een operationele inzet maakt de adviseur crisisbeheersing, als procesbewaker, onderdeel uit van het operationeel team (OT). In de “warme fase” worden de werkzaamheden in het operationeel team uitgevoerd onder leiding van de dienstdoende crisiscoördinator.

De adviseur crisisbeheersing is verantwoordelijk voor de “koude fase” van crisisbeheersing, binnen de geldende afspraken, beleid en wet- en regelgeving. De adviseur voert adviserende en coördinerende werkzaamheden uit in het kader van de pro-actie, preventie en preparatie van de crisisbeheersingsorganisatie van het Prinses Máxima Centrum.

Resultaatgebieden
De Algemeen crisisbeheersingsorganisatie.

De adviseur crisisbeheersing houdt zich onder andere bezig met:

 • (on)gevraagd advies geven aan de crisiscoördinator inzake crisisbeheersing;
 • een meerjarenbeleidsplan en OTO jaarplanning opstellen en zorgdragen voor coördinatie en bewaking van de uitvoering van de genoemde plannen en mogelijke aanvragen voor subsidie;
 • in samenwerking met de Manager Facilitair Bedrijf een jaarbegroting opstellen en bewaken van het (externe) budget;
 • in samenwerking met de Manager Facilitair Bedrijf een jaarverslag crisisbeheersing opstellen;
 • verantwoordelijkheid dragen voor het registreren en evalueren van incidenten in het kader van crisisbeheersing en bijstellen van documenten;
 • de operationele verantwoordelijkheid, afstemming van de noodmaatregelen, beheer van de (nood)middelen.

Integraal crisisplan, strategisch kader continuïteitsplan en continuïteitsplannen (disbalansen)

De adviseur crisisbeheersing is verantwoordelijk voor:

 • het actualiseren en up-to-date houden van de plannen;
 • de coördinatie – uitwerking – afstemming – implementatie en (jaarlijks) beheer van het strategisch kadercontinuïteitsplan en integraal crisisplan van het Máxima;
 • de coördinatie – risico inventarisatie (pro actie / preventie) – implementatie (preparatie) – uitwerking – (periodiek)beheer en (optimale) (interne en externe) afstemming van het continuïteit plan (disbalansen);
 • de coördinatie, de uitvoering en de evaluatie van de O-T-O activiteiten voor de sleutelfunctionarissen conform het O-T-O jaarplan en voor van voorbereiding van de organisatie op discontinuïteiten conform het continuïteit plan;
 • de voorbereiding – beheer van het interne en externe systeem voor de alarmering / opschaling van de crisisbeheersingsorganisatie;
 • de afstemming met de afdeling communicatie met betrekking tot het communicatieplan in relatie tot het crisisplan en relevante deelplannen. Het crisisplan is leading; implementatie is een verantwoordelijk van het hoofd communicatie.

 Kennis

 • HBO kennis en denkniveau;
 • Veiligheidskundige;
 • basisopleiding GHOR, crisisopvang of crisiscoördinator zorginstellingen is een pre;
 • Kennis van de landelijke wetgeving , (lokale) richtlijnen, convenant, protocollen, procedures en actuele ontwikkelingen met betrekking tot (operationele) crisisbeheersing;
 • Affiniteit met het opzetten en geven van opleidingen – instructies en presentaties.

Vaardigheden

Jij

 • hebt ervaring met projectmatig werken;
 • hebt goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor schrijven van beleidsstukken, plannen en notities;
 • hebt ervaring met het continu ontwikkelen, grensverleggend denken in combinatie met borging en vastlegging van processen;
 • bent zelfstandig, resultaatgericht, flexibel en stressbestendig;
 • hebt analytisch vermogen;
 • beschikt over vaardigheden gericht op motiveren, overtuigen, coachen, onderhandelen en conflicthantering noodzakelijk voor de (de voorbereiding op) crisissituaties;
 • bouwt intern en extern een netwerk op;
 • bent een verbinder en schakelt makkelijk met tact op diverse niveaus;
 • beschikt over goede mondelinge vaardigheden voor uiteenlopende gesprek, onderhandeling en overlegsituaties.

 Arbeidsvoorwaarden

 • Het Prinses Máxima Centrum valt onder de cao ziekenhuizen;
 • Het betreft een aanstelling voor 1 jaar met daarna de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd;
 • De functie is ingeschaald in FWG 55 van de CAO ziekenhuizen;
 • De schatting is dat deze functie in gemiddeld 24 uur per week ingevuld kan worden echter dit is bespreekbaar.

Interesse?
Solliciteren kan via de oranje button “solliciteer direct” op deze pagina. Heb je vragen over de functie? Dan kun je contact opnemen met Claudia Alflen (Manager Facilitair Bedrijf) via C.A.M.Alflen@prinsesmaximacentrum.nl .

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct

Een aantal andere vacatures in Academy & Stafdiensten